6 uitgangspunten in forensisch onderzoek

6 uitgangspunten in forensisch onderzoek

Af en toe moet je terug naar de basis. Je kunt verdwaald raken in alle details van specifieke onderzoeksgebieden en -mogelijkheden.  Maar verschillende uitgangspunten gelden altijd en in iedere situatie. Deze week 6 uitgangspunten die je nooit uit het oog mag...
Case study schriftonderzoek

Case study schriftonderzoek

Een cliënt nam contact met ons op voor het vragen van advies. Achtergrond Enkele jaren geleden heeft hij een leenovereenkomst gesloten met een vriend. Cliënt heeft €10.000,- uitgeleend aan de vriend om hem te helpen bij de start van zijn eigen bedrijf. De vrienden...
Hou je aan de regels

Hou je aan de regels

Steeds meer mensen nemen het heft in eigen hand als ze iets is overkomen. Het vertrouwen in de politie blijft dalen en mensen willen liever zelf snel actie ondernemen als ze ergens mee te maken krijgen. Een vermoeden van overspel, het ontvangen van een anonieme brief,...
Plan van aanpak forensisch onderzoek

Plan van aanpak forensisch onderzoek

Een forensisch onderzoek staat zelden op zichzelf. Een forensisch onderzoek wordt ingezet om informatie te verkrijgen, waarmee een vraag kan worden beantwoordt. Is dit document authentiek? Heeft deze persoon verdovende middelen in zijn lichaam? Wie heeft deze inbraak...
Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Als de politieorganisatie een onderzoek naar een misdrijf uitvoert, kunnen ze – onder bepaalde voorwaarden – verschillende dwangmiddelen inzetten om mensen tot medewerking aan het onderzoek te dwingen. Zo kan iemand worden gedwongen om mee te werken aan het...
Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Onderbouwing conclusie forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek heeft evolutionaire ontwikkelingen ondergaan in de afgelopen eeuw. Hierdoor wordt het ook steeds lastiger om aan niet-deskundigen uit te leggen hoe een onderzoek in zijn werk is gegaan en hoe de resultaten (en conclusie)tot stand zijn gekomen. Als...
Kosten van forensisch onderzoek besparen

Kosten van forensisch onderzoek besparen

Forensisch onderzoek is kostbaar. Naast de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek zelf, worden er ook kosten gemaakt voor de zorg en de extra handelingen die noodzakelijk zijn om het onderzoeksresultaat te kunnen gebruiken in een (juridisch) traject. Er zijn...
Tips bij de opslag van sporenmateriaal

Tips bij de opslag van sporenmateriaal

In verschillende artikelen heb ik al eerder geschreven over de aspecten van het vinden en veiligstellen van sporen. Én over de handelingen die moeten worden uitgevoerd nadat een spoor is veiliggesteld. Maar de tijd die een spoor in opslag doorbrengt is vaak vele malen...
Vergelijkingsmateriaal voor schriftonderzoek

Vergelijkingsmateriaal voor schriftonderzoek

Bijna al het forensisch onderzoek is gebaseerd op het vergelijken van een gevonden materiaal met een materiaal van bekende herkomst. Vergelijkingsmateriaal Zo kan een gevonden bloedvlekje worden geanalyseerd op het aanwezige DNA-profiel, maar er kan pas een identiteit...
Ik vermoed dat ik word vergiftigd

Ik vermoed dat ik word vergiftigd

Het komt vaker voor dan je zal verwachten; mensen die vermoeden dat ze worden vergiftigd door iemand in hun nabijheid. Verschillende mensen dienen anderen zonder hun medeweten een middel toe via voedingsmiddelen of dranken. Het slachtoffer voelt zich ziek, en weet...