In verschillende artikelen heb ik al eerder geschreven over de aspecten van het vinden en veiligstellen van sporen. Én over de handelingen die moeten worden uitgevoerd nadat een spoor is veiliggesteld.

Maar de tijd die een spoor in opslag doorbrengt is vaak vele malen langer dan de tijd waarin een spoor handelingen ondergaat.
De juiste opslag- of bewaarcondities van een sporenmateriaal zijn erg belangrijk. In de loop der tijd kan een spoor afbreken, vergaan of op een andere manier veranderen. Vervolgonderzoek kan hierdoor minder betrouwbaar worden, minder duidelijke resultaten opleveren of zelfs onmogelijk worden.

Lees hier meer over het veiligstellen van sporen.

Lees in deze artikelen meer over het vervoeren van sporen:
http://www.forensicon.nl/5-tips-bij-transport-van-sporen/
http://www.forensicon.nl/5-tips-bij-het-vervoeren-van-sporenmateriaal/
http://www.forensicon.nl/vervoeren-van-bewijsmateriaal/

En lees hieronder meer over het bewaren van sporen.

Omgevingscondities

Sporen in opslag liggen soms maar enkele uren, en soms ook jarenlang in een opslaglocatie.

We kennen het allemaal: materialen die jarenlang op zolder liggen worden stoffig, dof en sommige materialen vallen uit elkaar zodra je ze oppakt.

Soms kan sporenmateriaal jaren nadat ze zijn opgeslagen weer tevoorschijn komen voor nader onderzoek. Het is belangrijk dat de omgevingscondities, zoals stof, licht, vochtigheid, temperatuur etcetera dan geen (of in ieder geval zo min mogelijk) invloed heeft gehad op de kwaliteit van het sporenmateriaal.

Zorg er dus voor dat de omgevingscondities van de bewaarplaats afgestemd zijn op de aard van het sporenmateriaal. Biologische sporen moeten vaak gekoeld (of ingevroren) bewaard worden, terwijl andere sporen beter behouden blijven bij kamertemperatuur.

Verpakking

Opslag van sporenmateriaalNet als de omgevingscondities, kan ook de verpakking van invloed zijn op de kwaliteit van het sporenmateriaal. Een plastic, luchtdichte verpakking kan de afbraak van biologische sporen versnellen, terwijl bij vluchtige (chemische) sporen het juist van groot belang is dat er geen lucht uit de verpakking kan ontsnappen.

Lees in deze artikelen meer over het verpakken van sporen:
http://www.forensicon.nl/het-juiste-verpakkingsmateriaal/
http://www.forensicon.nl/verpakken-van-sporen/ 

Label

Als aanvulling op het juiste verpakkingsmateriaal is ook een juist label op de verpakking van belang. Een duidelijk label zorgt ervoor dat iedereen die met het verpakte materiaal in aanraking komt, direct weet waar hij mee te maken heeft. Een duidelijk label voorkomt ook dat een verpakking steeds weer opengemaakt moet worden om na te gaan wat er in de verpakking zit.

Opslag van sporenmateriaalSommige omgevingscondities (zoals vriestemperatuur en vochtigheid) hebben ook effect op het label. De lijmlaag van het label laat los, of de geschreven tekst op een label is niet meer leesbaar na verloop van tijd. Door al bij het verpakken en labelen rekening te houden met de wijze waarop het materiaal wordt opgeslagen, kan worden voorkomen dat een label na verloop van tijd niet meer leesbaar is.

Lees hier meer over het labelen van verpakt sporenmateriaal:
http://www.forensicon.nl/labelen-sporenmateriaal/

Gescheiden van elkaar

Om contaminatie te voorkomen, is het van belang dat ook in de opslagplaats sporenmaterialen elkaar niet kunnen beïnvloeden.

Als sporen in de opslaglocatie naast elkaar staan en op enig moment elkaar hebben kunnen ‘besmetten’ met elkanders sporen, kan later nooit meer worden gesteld dat een bepaald materiaal al aanwezig was op een spoor voordat het in de opslaglocatie werd geplaatst.

Ook tijdens de opslagperiode van sporenmateriaal dient de integriteit bewaard te blijven. Het is dus ook belangrijk om goed te registreren waar welke sporen zijn opgeslagen. Zeker wanneer er vele sporen van vele verschillende zaken op een locatie worden opgeslagen, kan het een grote zoektocht worden als niet duidelijk is waar exact een sporenmateriaal is opgeslagen.

Afgesloten ruimte

Dit lijkt erg logisch. Maar toch is het afsluiten van de ruimte waarin sporenmateriaal bewaard wordt, het vermelden waard.

Wanneer een sporenmateriaal in opslag wordt bewaard, dient het zijn integriteit (en kwaliteit – zie boven) te behouden. Als de opslaglocatie is afgesloten wordt hiermee gelijk de toegang tot de sporenmaterialen beperkt. Alleen de personen die (toegang tot) een  sleutel hebben kunnen immers bij het sporenmateriaal komen.

Registratie toegang en handelingen met opgeslagen sporenmateriaal

En dat brengt me bij het laatste punt. Het bijhouden van een logboek met betrekking tot de toegang van personen tot de ruimte waar sporenmateriaal ligt opgeslagen en een registratie van de handelingen die met het materiaal wordt uitgevoerd (uit opslag, terug in opslag, verplaatsing, …) zorgt ervoor dat later altijd teruggekeken kan worden naar wat er met het sporenmateriaal is gebeurt terwijl het in opslag was.

Opslag van sporenmateriaal

Tijdens de opslagperiode gebeurt er niets tot bijna niets met sporenmateriaal. Maar toch kan het materiaal in deze periode in kwaliteit afnemen of kan het zoekraken.

Een gedegen opslag helpt om de kwaliteit en integriteit van sporenmateriaal te borgen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

Heb je vragen over de juiste bewaarcondities van sporenmateriaal? Neem vrijblijvend contact op met ons op. We adviseren u graag.