Het ontvangen van anonieme brieven kan zeer stressvol en verontrustend zijn. De gevolgen voor jou en je gezin kunnen groot zijn op het gebied van onrust, wantrouwen en een (soms zeer groot) onveiligheidsgevoel   Je wilt natuurlijk weten waar ze vandaan komen. Maar als er geen directe bedreiging bestaat, kan de politie volgen hun taakstelling niet veel doen.

Je kan zelf op zoek gaan. Via een particulier onderzoek kun je op verschillende manieren de herkomst van de anonieme brief (laten) vinden.

Het is ook voor jezelf mogelijk om op verschillende manieren na te gaan of je kunt achterhalen uit welke richting de brieven komen. Komen ze van een familielid? Een rancuneuze ex-geliefde of (ex-)medewerker?

In dit artikel belichten we 5 aanwijzingen die je kunt vinden in de brief die je mogelijk helpen om (een richting van) de herkomst van de brieven te bepalen.

1. Boodschap van de brief

Een anonieme brief wordt meestal niet zomaar geschreven. Iemand wil zijn zorgen uitten, informatie kenbaar maken aan de geadresseerde of via (onware) informatie bijvoorbeeld een ruzie veroorzaken.

Deze boodschap kan een aanwijzing zijn voor de herkomst van de brief.

2. Handschrift

Met alleen een anoniem handschrift kun je niet veel. Je kunt er niemand mee identificeren als de schrijver, daar is echt handschriftvergelijkend onderzoek voor nodig.

Maar soms kan een handschrift je wel aanwijzingen geven. Een paar weken geleden werden door heel Nederland weer kerstkaarten verzonden (ja, er zijn nog steeds (veel!) mensen die kerstkaarten per post versturen). En ik zie zelf vaak ook al aan het handschrift op de envelop van wie de kaart in de envelop afkomstig is. Nee, het is niet sluitend, en soms heb ik het mis.

Nogmaals; alleen persoonlijke herkenning op basis van handschrift is echt niet genoeg om iemand te beschuldigen van het verzenden van anonieme brieven. Maar het geeft je wellicht wel een aanwijzing.

3. Woordgebruik

Woordgebruik en zinsbouw wordt in het forensisch onderzoek niet gebruikt als identificerend middel voor het achterhalen van een schrijver van een tekst. Maar ook hier kan het wel een aanwijzing zijn.

Worden er specifieke woorden of termen gebruikt die alleen in een bepaalde kring van mensen bekend zijn? In mijn familie gebruiken we ook woorden die in de loop der tijd een bepaalde betekenis hebben meegekregen en in mijn familie inmiddels als heel normaal worden gebruikt. Terwijl mensen buiten mijn eigen familie niet zullen begrijpen wat hiermee wordt bedoeld. Soms zijn dit woorden en soms zijn dit termen om iets aan te geven.

En ook binnen werkomgevingen worden termen gebruikt die soms voor anderen niets betekenen. De specifieke woorden en termen in een brief kunnen soms een aanwijzing zijn voor de schrijver van de tekst.

4. Specifieke kennis in de brief

Specifieke kennis in de brief die maar bij een selecte groep mensen bekend is, is een sterke aanwijzing voor de herkomst van de brief.

Zoals bij 1 ook al aangegeven zal de schrijver een bedoeling hebben met de brief. Als de brief specifiek gaat over het gedrag van de geadresseerde op een bepaalde locatie (bij een vereniging of op het werk), kan deze kennis een aanwijzing zijn van de herkomst van de brief. Niet iedereen zal immers op de hoogte zijn van gebeurtenissen of gedragingen op een specifieke locatie of omgeving. Deze specifieke kennis kan dus een aanwijzing zijn voor de herkomst van de anonieme brief.

5. Per post of in persoon bezorgd

Een brief die via de post bezorgd wordt komt via één van de centrale distributiecentra van PostNL (of een andere postbezorger). Aan de hand van een poststempel is inmiddels niet veel meer te achterhalen.

Er zullen niet veel mensen het risico nemen om een anoniem poststuk zelf in een brievenbus te gooien, maar het komt wel voor. Als een anonieme brief zonder postzegel en stempel in de brievenbus is beland is de kans groot (groter) dan de afzender in de buurt van de geadresseerde woont of regelmatig in de buurt is.

Het is slechts een kleine aanwijzing, maar alle aanwijzingen samen kunnen helpen om een afzender-richting te bepalen.

Onderzoek

Als je eenmaal een richting weet of vermoed (zeker weten is helemaal niet nodig), kan een eventueel onderzoek aan bijvoorbeeld het aanwezige handschrift of aanwezige vingerafdrukken op de brieven ook gerichter plaatsvinden. Dit helpt ons bij het vormgeven van het onderzoek, bespaart kosten doordat het onderzoek gerichter kan plaatsvinden en het maakt de kans op een definitieve identificatie van de afzender een stuk groter.

Samen naar de waarheid!
Cynthia