3 Manieren om referentiemateriaal te verkrijgen

3 Manieren om referentiemateriaal te verkrijgen

Forensisch onderzoek is gebaseerd op vergelijking. Vergelijking van een spoor (van onbekende of betwiste herkomst) met een materiaal van bekende herkomst. Dit materiaal van bekende herkomst noemen we referentiemateriaal. Het is niet altijd heel makkelijk om...
Een goede voorbereiding in vijf stappen

Een goede voorbereiding in vijf stappen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Failing to prepare is preparing to fail. En zo zijn er nog wel meer spreuken en clichés over voorbereiding. Ook wanneer het gaat over de inzet van een forensisch onderzoek gaan deze wijsheden op. Een goede voorbereiding van...
Plan van aanpak forensisch onderzoek

Plan van aanpak forensisch onderzoek

Een forensisch onderzoek staat zelden op zichzelf. Een forensisch onderzoek wordt ingezet om informatie te verkrijgen, waarmee een vraag kan worden beantwoordt. Is dit document authentiek? Heeft deze persoon verdovende middelen in zijn lichaam? Wie heeft deze inbraak...
Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Vrijwillige medewerking aan een particulier onderzoek

Als de politieorganisatie een onderzoek naar een misdrijf uitvoert, kunnen ze – onder bepaalde voorwaarden – verschillende dwangmiddelen inzetten om mensen tot medewerking aan het onderzoek te dwingen. Zo kan iemand worden gedwongen om mee te werken aan het...
Plan van aanpak forensisch onderzoek

Hoe weet ik of een forensisch onderzoek mogelijk is?

Forensisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij het onderzoek naar wat er gebeurt is en bij de bewijsvoering van het feit dat persoon x verantwoordelijk is voor de gebeurtenis. Een aantal soorten forensisch onderzoek kennen we allemaal,...
5 tips bij het vervoeren van sporenmateriaal

5 tips bij het vervoeren van sporenmateriaal

In het artikel van vorige keer gaf ik je verschillende tips voor het verpakken van sporenmateriaal. Het tweede onderdeel waarbij sporenmateriaal kan degraderen is tijdens het transport. Wanneer het vervoer van sporenmateriaal niet op de juiste wijze plaatsvindt, kan...
5 tips bij het vervoeren van sporenmateriaal

Verpakken van sporen

De momenten dat sporenmateriaal een handeling ondergaat waarbij géén onderzoek aan het spoor plaatsvindt, maar wel handelingen ondergaat waarbij degradatie van het spoor kan plaatsvinden, is tijdens opslag en transport. Op deze momenten bevinden de sporen zich in een...
Particulier sporenonderzoek

Particulier sporenonderzoek

Bij een sporenonderzoek krijgen veel mensen direct het beeld voor zich van gele afzetlinten, en mensen in witte pakken die met en pincet haren in een zakje doen. En dat terwijl sporenonderzoek; het herkennen en veiligstellen van sporen in de praktijk juist heel vaak...
Wat mogen jullie nou eigenlijk?

Wat mogen jullie nou eigenlijk?

Regelmatig merken we dat er veel vooroordelen en misverstanden bestaan over het werk van een particulier (forensisch) onderzoeker. Sommige mensen denken dat particulier onderzoekers op een illegale wijze informatie verzamelen omdat de particulier rechercheurs wegen...