VOLLEDIGE ANALYSE VAN UW DOSSIER

Wat is er al onderzocht?

Welke onderzoeken zijn al uitgevoerd? Welke sporen zijn al onderzocht?

Wat betekenen de resultaten?

Wat betekenen de onderzoeksresultaten die al in uw dossier zitten?

Welke onderzoeken kunnen nog worden uitgevoerd?

Met welke onderzoeken kan nog meer relevante informatie worden verkregen?

Is er een andere verklaring?

Kan er ook een andere conclusie volgen uit uw dossier?

‘Je wilt goed voorbereid zijn als je een procedure ingaat’

 

Wilt u liever een onderzoek laten uitvoeren?

Is er nog geen dossier aangelegd, of weet u al welk (vervolg)onderzoek u wilt uitvoeren?

Kijk dan eens op onze pagina ‘Onderzoek’

Wilt u eerst met ons overleggen?

Weet u niet zeker of een dossieranalyse in uw situatie geschikt is?

Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met ons op. Wij adviseren u direct.

“Hoe sterk staat u er werkelijk voor bij de rechter?”

Als er een zaak tegen u is opgebouwd, civiel of strafrechtelijk, is hiervan ook een dossier aangelegd. Dat dossier is de basis waarmee uw advocaat u helpt met de juridische kant van de zaak. Maar hoe sterk is dat dossier eigenlijk? Dat hangt vaak af van de kwaliteit van de aanknopingspunten die worden genoemd. En dát is een stuk waar wij als forensisch adviseurs een geheel onafhankelijke, frisse blik op kunnen werpen.

Voor wie is dit advies?

Dit advies, een dossieranalyse, is dus voor iedereen toegankelijk. We kunnen juridisch professionals helpen door een dossier te bekijken met een forensische blik. Daarnaast helpen we particulieren, bijvoorbeeld als zij zelf zoeken naar mogelijkheden om (nog) niet onderbouwde plekken in hun dossier te definiëren. Zowel in strafrechtelijke trajecten als in civiele procedures kunnen we een oordeel geven over het bestaande dossier.

 

Hoe werkt zo’n dossieranalyse?

In een dossieranalyse lichten wij uw bestaande dossier volledig door. Dat betekent dat alle ordners vol papieren én eventuele digitale rapportages door u, door uw advocaat of per koerier aan ons worden geleverd. Dat lezen wij helemaal door. Elke pagina, elke letter.

  • We beoordelen de reeds uitgevoerde onderzoeken, is het wel goed gedaan? Klopt de gebruikte methode en kloppen de gerapporteerde conclusies bij de gepresenteerde onderzoeksresultaten?
  • We leggen uit wat de verkregen onderzoeksresultaten werkelijk betekenen,
    en wat ze niet betekenen!
  • We geven u een advies over de nog openstaande mogelijkheden voor verder onderzoek. Kansen waar uw advocaat misschien nog niet aan gedacht had.

 

Wat schiet u daarmee op?

In eerste instantie is uw advocaat degene die u bijstaat. Hij of zij zal uw standpunten zo goed mogelijk onderbouwen en voorleggen aan de rechter. Maar in sommige zaken is er ook een gedeelte wetenschappelijk bewijs. Of er is al onderzoek uitgevoerd door het Openbaar Ministerie of de tegenpartij…. maar kloppen de conclusies die daaruit worden getrokken?

Ons advies, of ons onderzoek, geeft u inzicht in de kracht van uw zaak. U en uw advocaat zijn volledig op de hoogte van de sterke en zwakke punten van het dossier. Wellicht zijn er dan nog onderzoeksmogelijkheden of aanvullende informatie waarmee u het dossier kunt aanvullen. Informatie die uw advocaat kan opvragen als hij met ons de mening deelt dat dit kan helpen.

Waarom zou ik een dossieranalyse door Forensicon laten uitvoeren?
Forensicon is opgericht vanuit de visie dat forensisch onderzoek toegankelijk moet zijn voor iedereen. In het contact met u willen daarom laagdrempelig zijn, persoonlijk en helder. Wij blijven met u in gesprek, totdat alle facetten van uw zaak voor u helder zijn.

De forensisch adviseurs van Forensicon zijn generalist in het forensisch onderzoek. Met name op het gebied van de juiste inzet en de juiste interpretatie van de bevindingen zijn de medewerkers van Forensicon thuis. En stel dat uw forensisch adviseur iets niet zeker weet, dan beschikken we over een netwerk van erkende deskundigen die ons kunnen helpen op alle verschillende onderzoeksgebieden.

Wordt mijn dossier bekeken door een specialist?
In eerste instantie wordt uw dossier behandeld door een forensisch adviseur van Forensicon. Maar wanneer er specifieke kennis nodig is op één specifiek onderzoeksgebied, wordt er een deskundige bij betrokken. Op deze manier wordt ieder (deel)gebied van uw dossier door gespecialiseerde deskundigen bekeken en wordt ook de onderlinge samenhang van uw dossier in het oog gehouden.

We beschermen hierbij zoveel mogelijk uw privacy en zullen u altijd op de hoogte brengen wanneer we extra mensen betrekken bij ons onderzoek.

Wat ontvang ik aan het eind van een dossieranalyse?
Als u ons inschakelt voor nader onderzoek, krijgt u aan het eind van het traject een uitgebreid adviesrapport. Dat is zo geschreven, dat de rechter ziet hoe waardevol het is, maar ook zo dat u als leek ook precies begrijpt wat de forensische stand van zaken is in uw dossier. Natuurlijk geven we u ook graag mondeling een toelichting op onze bevindingen en adviezen. U kunt naar ons kantoor in Leeuwarden komen, we komen bij u (of uw advocaat) langs, of we plannen een telefonisch overleg op een tijdstip dat u er even rustig voor kunt zitten.
Wat gebeurt er als u informatie vindt die nadelig voor mij is?
Wij voeren objectief onderzoek uit. Dat betekent dat we het ook zullen aangeven als in uw dossier zaken aanwezig zijn die nadelig voor u zijn. We rapporteren echter aan u en uw advocaat. We laten de keuze aan u of u ons rapport inbrengt in uw proces of dat uw advocaat ons rapport gebruikt bij uw verdediging.

Onze betrouwbaarheid en kwaliteit is gestaafd op onze integriteit en objectiviteit. Indien we uw dossier slechts selectief zouden beoordelen, maken we onszelf daarmee onbetrouwbaar. We garanderen u geen rapportage die voordelig voor u uitvalt, maar wel een gedegen en eerlijk advies van de stand van zaken in uw huidige dossier.

Zijn nog niet al uw vragen beantwoord?

Heeft u nog een vraag over onze zaaksanalyses? Stel vrijblijvend en kosteloos uw vraag.