Forensisch onderzoek is kostbaar. Naast de kosten voor het uitvoeren van het onderzoek zelf, worden er ook kosten gemaakt voor de zorg en de extra handelingen die noodzakelijk zijn om het onderzoeksresultaat te kunnen gebruiken in een (juridisch) traject.

Er zijn manieren om de kosten van forensisch onderzoek in de hand te houden, zonder dat de integriteit van het onderzoek wordt gecompromitteerd.

 

Advies

Soms lijkt een onderzoek voor de hand te liggen. Er is ingebroken, dus er zijn mogelijk vingerafdrukken op de deur of rond het raam te vinden.

Toch is de voor de hand liggende optie niet altijd de beste.

De wetenschap staat niet stil. Er zijn zo ontzettend veel onderzoeken mogelijk, uit verschillende materialen kan veel verschillende informatie worden gehaald. Een advies van iemand die weet wat mogelijk en onmogelijk is, kan helpen om de meest efficiënte onderzoeksmethode te kiezen, waarmee het doel kan worden bereikt.

Vraag altijd advies over de mogelijkheden. Advies vragen is gratis en vrijblijvend.

Onderzoek in fasen uitvoeren

Door een onderzoek te faseren, worden alleen die kosten gemaakt, die op dat moment ook daadwerkelijk noodzakelijk zijn.

Het is mogelijk om allerlei onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren. Om allerlei sporen aan verschillende deskundigen voor te leggen.

Maar het kan zomaar gebeuren dat een enkel onderzoeksresultaat enkele overige onderzoeken overbodig maakt.

Stel dat uit een onderzoek blijkt dat een bepaalde vingerafdruk op een anonieme brief afkomstig is van de ontvanger van de brief. Dan is het niet nodig om ook allerlei mogelijke schrijvers van de brief alvast te onderwerpen aan een vingerafdrukafname of hun vingerafdrukken mee te nemen in het onderzoek.

Het onderzoek kan ‘kleiner’ (en dus goedkoper) gehouden worden door eerst alleen de ontvangers van de brief mee te nemen in het onderzoek.

Rapportage

Een zeer belangrijk onderdeel van een forensisch onderzoek is het onderzoeksrapport. Het onderzoek zelf is niet veel waard zonder een gedegen rapportage van als het onderzoek en de bevindingen. Zo’n rapport is nodig om iets te kunnen doen met de onderzoeksbevindingen; om iemand anders (de wederpartij, een rechter, …) te kunnen laten zien wat de conclusies uit het onderzoek zijn en dat deze conclusies op een betrouwbare manier tot stand zijn gekomen.

Het opmaken van een gedegen (en dus bruikbaar) rapport kost tijd. Soms net zoveel of zelfs meer tijd als het uitvoeren van het onderzoek.

Maar, stel dat uit het onderzoek blijkt dat het resultaat geen waarde heeft voor het vervolg dat men aan het onderzoek wil verbinden. Als uit een onderzoek blijkt dat er helemaal geen bruikbare vingerafdrukken op een anonieme brief aanwezig zijn, bijvoorbeeld. Of wanneer een onderzoek alleen uitgevoerd wordt voor een opdrachtgever zelf, en niet om de resultaten aan iemand anders voor te leggen (zoals wanneer iemand wil weten of hij is vergiftigd met een bepaalde stof).

In deze situaties is het mogelijk om te volstaan met een verkort rapport of zelfs helemaal geen rapportage.

Let op: Geen resultaat is ook resultaat. Het kan soms ook belangrijk zijn om juist wel goed vast te leggen dat iets niet aanwezig is, om hiermee aan te tonen dat alle mogelijke moeite is gedaan om sporen te vinden, maar ze er simpelweg niet (meer) zijn.
En soms is een negatief resultaat juist belangrijk.

Kosten besparen in forensisch onderzoek

De belangen die gemoeid zijn met de situaties waarin forensisch onderzoek wordt uitgevoerd, zijn vele malen groter en belangrijker dan de kosten van forensisch onderzoek. Toch kan geld een rol spelen.

In overleg met een forensisch adviseur kunnen deze factoren worden besproken en kan worden nagegaan wat de opties zijn in de onderliggende situatie.

Samen naar de waarheid!
Cynthia