Het komt vaker voor dan je zal verwachten; mensen die vermoeden dat ze worden vergiftigd door iemand in hun nabijheid.

Verschillende mensen dienen anderen zonder hun medeweten een middel toe via voedingsmiddelen of dranken. Het slachtoffer voelt zich ziek, en weet niet waar het vandaan komt.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen andere vergiftigen. Soms hebben mensen er voordeel van als de ander steeds ziek is. Maar belangrijker is: wat kun je doen als je denkt dat je word vergiftigd?

Veiligheid eerst!

Als je denkt dat je echt acuut gevaar loopt, zorg dan dat je jezelf zo snel mogelijk naar een veilige plek brengt. Er zijn verschillende organisaties die je daarbij kunnen helpen. Ga met onverklaarbare ziekteverschijnselen altijd naar je huisarts. Wellicht is er een medische oorzaak voor je klachten. Een huisarts kan je ook helpen om te verklaren wat voor soort oorzaak er ten grondslag kan liggen aan de symptomen. De huisarts is een eerste startpunt voor een onderzoek naar lichamelijke klachten en ziekteverschijnselen.

Ontdek een patroon

Een andere goede stap is het bijhouden van een dagboek. Beschrijf data en tijdstippen waarop je last hebt van je verschijnselen. Beschrijf de verschijnselen uitgebreid en zo volledig mogelijk. Beschrijf ook wat je eet en drinkt, waar deze voedingsmiddelen vandaan komen en wie ermee in aanraking is geweest. Als je dit overzicht hebt, kun je er wellicht patronen in ontdekken die je in eerste instantie ontgaan. Bovendien kan het later een belangrijk middel zijn om aan te tonen wat er met je is gebeurd.

Kun je wellicht een patroon ontdekken in je symptomen? Of is er een relatie tussen voedingsmiddelen of personen in je omgeving en het opkomen of verminderen van je symptomen?

Testen

Als er daadwerkelijk middelen in je lichaam aanwezig zijn die zorgen voor de verschijnselen die je ervaart, zijn er verschillende methoden om die middelen te vinden.

Je kunt je huisarts vragen om een screening van je bloed en/of urine.

Bij een screening worden echter maar verschillende waarden van je bloed bepaald. Dit komt door de chemische testen die worden uitgevoerd. Men kan niet alles in één test onderzoeken. De test van de huisarts zal zich richten op de waarden die in relatie staan tot je klachten. Maar het kan gebeuren dat de middelen die je toegediend krijgt, niet aan het licht komen bij deze screening.

Natuurlijk kan je vragen om een uitgebreidere screening. Als je huisarts je daar niet in kan of wil ondersteunen, kun je ook zelf het initiatief nemen om een bredere test te laten uitvoeren.

Als de middelen al enige tijd geleden in je lichaam aanwezig zijn geweest, bestaat de kans dat er in je bloed en/of urine geen sporen meer zichtbaar zijn. Ons lichaam heeft echter ook een manier om langere tijd te bewaren welke stoffen er in ons lichaam aanwezig zijn geweest. Je kunt gericht onderzoek laten uitvoeren aan je (hoofd)haar. In je hoofdhaar blijven de stoffen bewaard die in je lichaam aanwezig waren op het moment dat je haarcellen werden aangemaakt in de haarwortel. Tot 6 maanden terug is het mogelijk om na te gaan of er verdovende middelen of andere middelen in je lichaam aanwezig zijn geweest.

Wat te doen?

Als je het vermoeden hebt dat iemand je zonder jouw medeweten middelen toedient, bescherm jezelf dan zo snel mogelijk.

Wil je meer zekerheid verkrijgen over de situatie of over de middelen die in je lichaam aanwezig zijn of zijn geweest, laat je lichaam dan testen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia