Af en toe moet je terug naar de basis. Je kunt verdwaald raken in alle details van specifieke onderzoeksgebieden en -mogelijkheden.  Maar verschillende uitgangspunten gelden altijd en in iedere situatie.

Deze week 6 uitgangspunten die je nooit uit het oog mag verliezen.

#1. Je krijgt maar één kans

Maar één kans om alle sporen te verzamelen, voordat ze ‘verdwijnen’. Maar één kans om te kiezen voor de juiste volgorde van uit te voeren onderzoeken, voordat een eerst uitgevoerd onderzoek mogelijk een volgend onderzoek onmogelijk maakt. Maar één kans de sporen op een juiste manier te hanteren, voordat contaminatie het gehele spoor onbruikbaar maakt.

#2. Contaminatie is funest

Is een spoor eenmaal gecontamineerd, dan kan dat het gehele onderzoek beïnvloeden. Alle sporen zijn onderdeel van één grote puzzel. En veel van de sporen zijn belangrijke stukjes van het geheel. Mis je één stuk, dan heeft dat vaak ook effect op andere stukken van de puzzel.

#3. Delictgerelateerdheid is de sleutel

Iedere handeling laat sporen na. Iedere handeling. Dus op een locatie waar sporen gerelateerd aan een incident worden gevonden, zijn ook vele sporen aanwezig die niets met het incident te maken hebben. Pas wanneer je het onderscheid kunt maken tussen de sporen die wel iets met het incident te maken hebben en de sporen die daar niets mee van doen hebben, zijn de onderzoeksresultaten waardevol voor conclusies met betrekking tot het incident.

#4. Het resultaat van sporenonderzoek wijst slechts zelden direct en specifiek naar een dader

Zoals ook al onder twee aangegeven, is sporenonderzoek een puzzel. Alle puzzelstukjes zijn belangrijk voor het grote plaatje. Maar zeer zelden kan op basis van één spoor of op basis van één onderzoek direct een dader worden aangewezen. Als een spoor al een zeer belangrijke aanwijzing voor de betrokkenheid van een specifiek persoon aanwijst, zijn er eigenlijk altijd nog andere sporen nodig die het plaatje compleet en helder maken.

#5. De wetenschap maakt heel veel mogelijk, maar het is aan mensen om de sporen te vinden

Sporenonderzoek is deels mensenwerk. De wetenschap maakt heel veel mogelijk. Uit de kleinste sporen kan nog informatie worden hervonden. Maar het begint bij het vinden van de sporen en het gedegen omgaan met de gevonden sporen. De menselijke factor maakt of breekt een onderzoek.

#6. Geen resultaat is ook resultaat

Soms leidt een nader onderzoek tot het vinden van de afwezigheid van bepaalde sporen. Als blijkt dat er op een bepaalde plaats géén vingerafdrukken aanwezig zijn, wordt soms gezegd ‘dat het onderzoek niets heeft opgeleverd’. Geen resultaat is echter ook resultaat. Het feit dat er geen vingerafdrukken zijn gevonden kan ook een belangrijke betekenis hebben.

Samen naar de waarheid!
Cynthia