Een cliënt nam contact met ons op voor het vragen van advies.

Achtergrond

Enkele jaren geleden heeft hij een leenovereenkomst gesloten met een vriend. Cliënt heeft €10.000,- uitgeleend aan de vriend om hem te helpen bij de start van zijn eigen bedrijf.

De vrienden kwamen overeen dat er het eerste jaar geen terugbetaling zou volgen, en dat er vanaf het tweede jaar minimaal €2000,- per jaar zou worden afgelost van de lening.

In eerste instantie volgde er ook aflossingen. Zelfs al aan het eind van het eerste jaar maakte het bedrijf voldoende winst om een eerste aflossing op de lening te doen. De vrienden schreven de aflossing op een notitiebriefje, ondertekende dat beiden en dronken een biertje op het succes van het bedrijf.

Maar toen…

Nog een jaar later was het eerste succes van het bedrijf verdwenen. De zaken liepen niet goed en de terugbetalingen van de lening bleven na twee afbetalingen van ieder €500,- uit.

Cliënt had geprobeerd met zijn vriend te overleggen. Hij had begrip voor de situatie in het bedrijf en wilde een nieuwe regeling overeenkomen. Tijdens dat gesprek verbrak de vriendschap. In plaats van bier gedronken werd er met bier gegooid en ook onherhaalbare woorden vlogen over de tafel.

De vriend gaf aan dat hij nooit een overeenkomst had getekend waarin stond dat hij na één jaar al moest beginnen met aflossen. Er was als vrienden onder elkaar overeengekomen dat hij zo lang over de terugbetaling mocht doen als hij wilde, aldus de bedrijfseigenaar.

Cliënt meldde zich bij ons met de vraag wat te doen.

Onze vragen

Onze eerste betreft of cliënt al een advocaat in de arm had genomen. Als forensisch onderzoekers zijn wij geen juridische experts. Een advocaat kan vaak de situatie beter inschatten en kan via correspondentie met de wederpartij nagaan welke standpunten de bedrijfseigenaar inneemt in een juridisch traject.

Onze cliënt heeft alleen nog maar advies gevraagd aan een advocaat die hem heeft verzocht om na te gaan wat de opties van onderzoek aan de overeenkomst waren. Vandaar dat de cliënt zich bij ons meld.

De volgende vragen gaan over het materiaal zelf. De cliënt vertelde ons dat hij de afbetalingsbriefjes in origineel zelf had bewaard, maar dat de overeenkomst alleen nog in kopie beschikbaar was. De vriend had de originele leenovereenkomst in zijn bezit, maar omdat hij nu claimde dat er helemaal geen overeenkomst bestond, was die niet beschikbaar voor het onderzoek.

Dat brengt beperkingen in het onderzoek met zich mee. Als de kopie van voldoende kwaliteit is, is het nog steeds wel mogelijk om onderzoek uit te voeren naar de authenticiteit van de ondertekening, maar hiernaast moest nu ook worden aangetoond dat de (authentieke) handtekening onder dit specifieke document was geplaatst. En niet via digitaal knip-en-plakwerk op deze kopie terecht was gekomen.

Vervolgens hebben we gevraagd of de cliënt in het bezit is van handtekeningen van zijn vriend die niet worden betwist. Dat had de cliënt alleen op de afbetalingsbriefjes.

Twee handtekeningen zijn onvoldoende om als referentiekader te kunnen dienen in een handtekeningvergelijkend onderzoek. Het is dus noodzakelijk om meerdere onbetwiste handtekeningen van de vriend te verkrijgen voor het onderzoek.

Met een brief van ons kunnen die handtekeningen via de advocaat worden opgevraagd.

Onderzoek

Volgens het advies is een tweeledig onderzoek op de leenovereenkomst uitgevoerd. Eerst een onderzoek naar kenmerken van manipulatie aan het document. Als hieruit zou blijken dat er signalen zijn die erop wijzen dat de handtekening digitaal op het document is geplakt, heeft een onderzoek naar de authenticiteit niet veel zin.

Toen uit dit eerste onderzoek bleek dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat er sprake was van knip-en-plakwerk, is ook een onderzoek uitgevoerd naar de authenticiteit van de handtekening.

Via de advocaat zijn van de wederpartij voldoende handtekeningen als referentie verkregen. Het weigeren om deze handtekeningen af te staan zou immers ook zijn gevolgen (kunnen) hebben gehad in de verdere afhandeling.

De handtekening op de leenovereenkomst bleek authentiek.

Resultaat

Geconfronteerd met de onderzoeksresultaten is een regeling getroffen tussen cliënt en de bedrijfseigenaar, waarbij beide partijen akkoord zijn gegaan. En in deze regeling zijn ook de kosten voor het uitgevoerde onderzoek meegenomen.

Forensisch advies kan helpen

Ieder onderzoek is anders. In iedere situatie zullen bepaalde aspecten van de situatie anders zijn. Maar met een gedegen aanpak van het onderzoek is er veel mogelijk, ook als de omstandigheden niet optimaal zijn (er was immers geen origineel document en in eerste instantie niet voldoende referentiemateriaal beschikbaar), is er nog veel mogelijk.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

 

Wil jij ook advies in jouw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.