De momenten dat sporenmateriaal een handeling ondergaat waarbij géén onderzoek aan het spoor plaatsvindt, maar wel handelingen ondergaat waarbij degradatie van het spoor kan plaatsvinden, is tijdens opslag en transport.

Op deze momenten bevinden de sporen zich in een verpakking. Het verpakkingsmateriaal en de wijze waarop de sporen zijn verpakt, kunnen grote gevolgen hebben voor de integriteit en de kwaliteit van het spoor.

Eerst enkele basisregels

  • Ieder spoor moet apart van andere sporen worden verpakt. Wanneer twee of meerdere sporen in één verpakking worden geplaatst kan overdracht van sporen tussen de verschillende materialen plaatsvinden, waardoor na onderzoek soms niet meer exact worden vastgesteld van welk materiaal de onderzoeksresultaten afkomstig zijn.
  • Het verpakkingsmateriaal moet de juiste afmetingen hebben voor het spoor dat wordt verpakt. Een te grote verpakking kan ertoe leiden dat de sporen verloren raken of ongecontroleerd bewegen in de verpakking; een te kleine verpakking zorgt voor wrijving tussen het spoor en de verpakking waardoor sporen vernietigd (kunnen) worden.
  • De verpakking dient volledig te worden afgesloten. Bij niet- of onvolledig afgesloten verpakkingen kan uitwisseling van materialen (sporen, lucht, DNA, etc) van buiten naar binnen en van binnen naar buiten plaatsvinden.

De juiste wijze van verpakking

Er zijn basisrichtlijnen te geven over de juiste verpakking voor verschillende soorten sporen. Toch moet in iedere situatie een nieuwe afweging gemaakt worden over wat het de meest geschikte verpakking is voor het spoor dat moet worden verpakt.

Een verpakking van een spoor heeft twee doelen:

  • Het beschermen van de onderzoekers tegen schade door de sporen
    De onderzoekers (en bijvoorbeeld de koerier of postbode) moeten beschermd zijn tegen schade door het spoor (bijvoorbeeld glassplinters of (toxische) stoffen).
  • Het beschermen van de sporen tegen invloeden van buitenaf
    De sporen moeten worden beschermd zodat onderzoek zo optimaal mogelijk blijft.

De keuze voor de juiste wijze van verpakking is gebaseerd op deze twee doelen.
Het gewenste vervolgonderzoek is de reden dat hetzelfde spoor soms op verschillende wijzen verpakt dient te worden.

Een schroevendraaier
Als een schroevendraaier onderzocht moet worden op de aanwezigheid van vingerafdrukken is het van belang om te zorgen dat de aanwezige vingerafdrukken niet verstoort worden. Moet ditzelfde gereedschap onderzocht worden op verfresten die aanwezig zijn op de kop van de schroevendraaier, dan zal het handvat gewoon aangeraakt kunnen worden en dient de kop beschermt te worden tegen externe invloeden.

Bovendien betreft het onderzoek naar verfresten een chemisch onderzoek. Wanneer op dit moment de schroevendraaier met tape wordt vastgeplakt in een verpakking om de onderzoeker te beschermen, kan de lijm op de tape verstoring van de chemische samenstelling van de verf veroorzaken.

Een verpakking waarbij de schroevendraaier wrijving met het verpakkingsmateriaal ondervindt, kan de aanwezige vingerafdrukken vernietigen.

Begrip van het vervolgonderzoek en de wijze waarop de sporen vernietigt of aangetast kunnen worden, is dus noodzakelijk voor de juiste keuze van het verpakken van de sporen
[note note_color=”#c4dcf0″]In de praktijk:
Uit onderstaande voorbeelden blijkt dat begrip van de reden voor de keuze van verpakkingsmateriaal belangrijk is voor een echt juiste wijze van verpakking.
-Na een advies om de sporenmaterialen in een papieren zak of enveloppe te verpakken, wikkelde de aanvrager de sporenmaterialen in plastic folie, om de materialen vervolgens in een papieren enveloppe te plaatsen. De plastic folie deed het doel van de papieren enveloppe teniet…
-Na een advies om de sporenmaterialen in een papieren zak te verpakken, pakte de aanvrager een oude broodzak, en plaatste het materiaal bij de broodkruimels.
-Na een advies om het sporenmateriaal uit de huidige plastic verpakking te verwijderen en in een papieren zak  te plaatsen, plaatste de aanvrager de papieren zak in een afgesloten luchtdichte plastic box.[/note]

Wat levert een juiste verpakking op?

Een onjuiste wijze van verpakken kan zorgen voor verlies van de sporen, vernietiging van de aanwezige sporen op de dragers, contaminatie van de sporen of overdracht van sporen tussen verschillende dragers.

Een juiste wijze van verpakking zorgt voor bescherming van de integriteit en kwaliteit van de sporen zodat onderzoek optimaal plaats kan vinden en de aanwezige informatie in de sporen bewaard blijft.

Samen naar de waarheid!
Cynthia