In het artikel van vorige keer gaf ik je verschillende tips voor het verpakken van sporenmateriaal. Het tweede onderdeel waarbij sporenmateriaal kan degraderen is tijdens het transport. Wanneer het vervoer van sporenmateriaal niet op de juiste wijze plaatsvindt, kan een spoor dermate beschadigd raken dat vervolgonderzoek bemoeilijkt of zelfs onmogelijk wordt.

Daarom in dit artikel 5 tips voor het vervoeren van sporenmateriaal (waar ook naartoe).

  1. Zorg voor een gedegen verpakking van het sporenmateriaal

Met name wanneer het materiaal vervoert wordt door een externe vervoerder, ben je er nooit zeker van op welke manier je pakket vervoert wordt. Misschien worden er dozen bovenop geplaatst, misschien wordt de verpakking op een vochtige vloer gezet, en misschien wordt de verpakking een aantal keer uit- en weer ingeladen omdat de bezorger een doos moet afleveren die achter jouw pakket staat.

  1. Zorg voor een gedegen omschrijving van het materiaal en duidelijkheid voor de ontvanger

De ontvanger kan niet altijd meteen zien wat de inhoud van het pakket betreft. Zorg er dus voor dat het sporenmateriaal niet direct op de grond valt of aangeraakt wordt door de ontvanger, wanneer de ontvanger het verpakkingsmateriaal opent. Een begeleidende brief of een duidelijk label op de (binnen)verpakking zorgt ervoor dat de ontvanger de juiste maatregelen kan nemen om de integriteit van het spoor te bewaren. Denk ook aan aanduidingen zoals ‘breekbaar’ en ‘(mogelijk) toxische stof’.

  1. Zorg voor een goede administratie omtrent het transport

Iedere overdracht van materiaal moet in de chain of custody en chain of evidence worden beschreven. Als sporen door een externe partij worden vervoerd, maakt deze partij (vervoersmaatschappij, koerier, etc.) ook deel uit van de chain of custody; hij heeft immers tijdelijk de verantwoordelijkheid tot het sporenmateriaal gehad. Omschrijf wanneer het transport heeft aangevangen, op welke wijze het transport plaatsvindt en omschrijf de condities van het spoor en de verpakking op het moment van verzenden. Bij een controle bij ontvangst kan blijken of er tijdens het transport wijzigingen of beschadigingen zijn aangebracht aan het pakket.

  1. Maak gebruik van een betrouwbare wijze van transport

In dit artikel kun je lezen op welke manieren sporenmateriaal getransporteerd kan worden. Het is van belang dat de integriteit van het sporenmateriaal bewaard blijft tijdens het transport, én dat de chain of custody en evidence intact blijft. Kies voor een betrouwbare wijze van transport. Als het eenmaal ergens mis gaat (het pakket raakt vermist of het pakket raakt ernstig beschadigd) zal in veel gevallen de betrouwbaarheid van het vervolgonderzoek sterk afnemen (afhankelijk van de situatie en de mate van beschadiging).

  1. Zorg voor een snelle en efficiënte overdracht middels een vervoerder

Vervoerders hanteren vaak aangepaste bezorgtijden tijdens weekends en feestdagen. Hou hier rekening mee. Het liefst wil je de chain of custody zo kort mogelijk in handen leggen van een persoon die (meestal) niet eens weet wat er in het pakket zit. Een pakket versturen één dag voor kerst is niet handig. Je weet immers niet precies waar je pakket tijdens de feestdagen opgeslagen wordt. Verstuur het pakket dan liever op de eerste dag na kerst (zodat de reguliere bezorgtermijnen weer worden gehanteerd) of maak gebruik van een koerier.

Wanneer sporenmateriaal  een rol gaat spelen in een juridisch traject, zal worden nagegaan of er op een juiste manier met het sporenmateriaal is omgegaan. Als ergens in het traject vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de wijze waarop er met het materiaal is omgegaan, kunnen onderzoeksresultaten mogelijk niet meer bruikbaar zijn als bewijsmateriaal.

Doe jij nog iets bijzonders bij of om het vervoerproces van sporenmateriaal?
Deel jouw tips hieronder in het reactievak. Ik ben erg benieuwd.

Samen naar de waarheid!
Cynthia