Mensen die een particulier onderzoeker benaderen bevinden zich bijna altijd in een vervelende situatie. Het inschakelen van een particulier onderzoeker om meer helderheid te krijgen over de situatie is een grote stap. Je legt immers wel jouw situatie in de handen van een vreemde.
worden ook nog kosten in rekening gebracht voor het onderzoek. Daar komt nog bij dat eigenlijk geen enkele PO garanties kan geven over het resultaat van het onderzoek…

Het is dan ook erg belangrijk dat je een particulier onderzoeker (PO) inschakelt die het beste met je voor heeft. Maar hoe kan je inschatten of de PO er is om je te helpen of alleen om zijn eigen zakken te vullen?

Regulering

In Nederland wordt de private onderzoeksbranche gereguleerd middels wetgeving. Ieder particulier onderzoeksbureau in Nederland moet in bezit zijn van een vergunning. Voor het verkrijgen van deze vergunning zijn een aantal voorwaarden gesteld waarmee de kwaliteit van het onderzoeksbureau moet worden geborgd. Dat wil echter niet zeggen dat particulier onderzoekers altijd de juiste dingen doen of de juiste doelen nastreven.

Kennismaking

Voordat een recherchebureau wordt benaderd vindt er al een oriëntatie plaats. Via internet of via een doorverwijzing van een advocaat of vrienden kom je uiteindelijk bij een onderzoeksbureau terecht. Hierna vindt er ook nog een kennismaking plaats. Tijdens een intakegesprek maken de (potentiële) opdrachtgever en de particulier onderzoeker kennis met elkaar en bespreken ze de situatie en de mogelijkheden.

Tijdens dit gesprek kan de opdrachtgever een goed beeld krijgen van de PO en zijn werkwijzen. Er zijn een aantal zaken waar je op kunt letten om na te gaan of de PO het beste met je voorheeft.

  • Stelt de PO veel vragen?

Het is de taak van de particulier onderzoeker om heel veel vragen over de situatie te stellen. Met deze vragen gaat de PO na of hij je goed kan helpen en probeert hij na te gaan welke onderzoeksmethoden nog kunnen helpen bij het bereiken van de doelstelling.

Als een PO maar weinig vragen stelt en direct met een voorstel op de proppen komt, betekent dat eerder dat hij niet veel tijd wil besteden en het routinematig wil afhandelen, dan dat de PO daadwerkelijk wil helpen met het ophelderen van de situatie.

  • Is de PO duidelijk over zijn aanpak?

Een goede PO geeft duidelijke uitleg over de wijze waarop hij de situatie gaat aanpakken. Als onduidelijkheid bestaat over wat de PO gaat doen om de vraagstellingen te beantwoorden, weet hij vermoedelijk zelf ook (nog) niet goed hoe hij het doel kan gaan bereiken. Als opdrachtgever van een PO mag je verwachten dat je volledig op de hoogte wordt gebracht van wat er gaat gebeuren.

  • Is er helderheid over de kosten van het onderzoek?

Een particulier onderzoek brengt kosten met zich mee. De totale kosten kunnen op verschillende manieren worden opgebouwd. Er wordt een prijsafspraak gemaakt, er worden uren in rekening gebracht of het onderzoek wordt in fasen verdeeld en per fase wordt een bedrag afgesproken.

Soms is het vooraf lastig te bepalen hoe lang een onderzoek zal gaan duren. Je weet immers soms niet hoe lang een observatie zal gaan duren of hoeveel mensen moeten worden meegenomen in een vingerafdruk- of schriftkundig onderzoek.

Hoe dan ook, helderheid over de opbouw van de kosten geeft transparantie. Een duidelijke uitleg over de kosten die het onderzoek met zich mee zal brengen, geeft aan dat de PO weet waar hij aan begint en wat er allemaal bij komt kijken. Als de PO geen duidelijke omschrijving kan geven van de verschillende kostenposten, is er waarschijnlijk nog onduidelijkheid over de aanpak.

  • Geeft de PO ook aan waar de grenzen van zijn mogelijkheden liggen?

Als opdrachtgever schakel je de particulier onderzoeker in om een situatie voor je op te helderen. De dienstverlening die wordt geleverd door de PO is echter ‘het uitvoeren van onderzoek’. Niet ‘het creëren van een bepaald resultaat’.

Van een PO mag je verwachten dat hij zich tot het uiterste inspant om antwoord te krijgen op je vragen. Je mag niet verwachten dat een bepaald antwoord wordt verkregen, gevormd of bereikt.

 

Een goede PO zal ook aangeven wat zijn beperkingen zijn. Volgens wet- en regelgeving mag een PO niet zomaar allerlei informatie of sporenmaterialen verzamelen. En hiernaast kan het natuurlijk zo zijn dat het onderzoek niet resulteert in het ‘gewenste antwoord’.
Ook al is dit niet leuk, het is wel goed om hier (voorafgaand aan het onderzoek) over te praten. Zorg dat je weet wat je wel en niet kunt verwachten. Dan zijn er achteraf geen verrassingen.

Een PO die je belooft om alles waar te maken waar je om vraagt, bedriegt je. Loop hier heel hard van weg.

Samen naar de waarheid!
Cynthia