In een eerder artikel heb ik geschreven over de bestanddelen waaruit een vingerafdruk bestaat. Begrip van deze bestanddelen is van belang om de juiste keuze te maken voor de techniek waarmee latente vingerafdrukken kunnen worden opgenomen.

Een tweede belangrijke factor bij de keuze voor een onderzoekstechniek techniek om vingerafdrukken op te nemen, is de ondergrond waarop de afdruk wordt aangetroffen.

 

Het grootste onderscheid wordt gemaakt tussen poreuze en niet-poreuze ondergronden.
Poreuze ondergronden hebben de eigenschap op vocht in zich op te nemen. De vingerafdruk zal dus verzinken in de ondergrond. Niet-poreuze ondergronden nemen het vocht niet in zich op; de vingerafdruk blijft op de ondergrond liggen.

Niet-poreuze ondergronden

Op niet-poreuze ondergronden kan men gebruik maken van de bestanddelen van de vingerafdruk die op de ondergrond zijn blijven liggen. Voornamelijk water en vetten. De methoden die worden gebruikt om de afdrukken zichtbaar te maken, richten zich op het hechten op die bestanddelen. Vingerafdrukpoeders hechten zich voornamelijk aan de vetten die aanwezig zijn in de vingerafdruk. Omdat het poeder niet hecht op de ondergrond, wordt de afdruk zichtbaar op het moment dat poeder wordt aangebracht.

Poreuze ondergronden

Op poreuze ondergronden is het lastiger. De bestanddelen van de afdruk bevinden zich niet meer op de ondergrond, maar trekken in de ondergrond (zoals bij papier). In deze situaties wordt gebruik gemaakt van methoden die zich richten op het hechten op de aminozuren van de afdruk. De aminozuren zijn alleen afkomstig van de vingerafdruk. Een methode (vaak chemisch) die zich richt op het hechten op de aminozuren, kan de vingerafdruk in de ondergrond zichtbaar maken. Ninhydrine is een techniek die hier gebruik van maakt.

Bijzondere ondergronden

In het forensisch onderzoek komen soms vingerafdrukken voor op zeer bijzondere ondergronden. De technieken staan niet stil. Verschillende technieken zijn ontwikkeld om bijvoorbeeld vingerafdrukken zichtbaar te maken op bloemblaadjes, textiel, veren en (natte) zeep.

zie bijvoorbeeld deze link
of deze
of deze

Alles kan …

Wanneer rekening gehouden wordt met de bestanddelen van de vingerafdruk en de ondergrond waar de afdruk op gevonden wordt, kunnen (bijna) alle vingerafdrukken zichtbaar gemaakt worden. De technieken zijn er, het is aan de onderzoeker om de juiste techniek te gebruiken voor het gewenste resultaat.

Samen naar de waarheid!
Cynthia