Hoe kan particuliere opsporing helpen bij schade door (stelselmatige) vernieling?

Afgelopen week heb ik geschreven over de vernieling van auto’s. Toen is ook al kort benoemd dat vernielingen stelselmatige kunnen voorkomen.

Graffiti dat steeds weer wordt aangebracht nadat een schutting is overgeschilderd is ook een vorm van stelselmatige vernieling. De eigenaar van de schutting (of van de auto in het voorbeeld van vorige week) moet steeds weer kosten maken en energie investeren in het repareren van de schade.

Deze schade kan worden verhaald op de verantwoordelijke van de vernieling. Hiervoor moet deze verantwoordelijke wel worden geïdentificeerd. Na identificatie oordeelt een onafhankelijke partij of de geïdentificeerde daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de geleden schade.

Naast het achterhalen van de identiteit van de schuldige, is het dus ook van groot belang om te kunnen aantonen dat deze persoon de schade heeft aangebracht.

Het is niet makkelijk om bewijzen te verzamelen. Bewijsmiddelen moeten aan verschillende voorwaarden voldoen; een foto van iemand die zich met een spuitbus in zijn hand ophoudt bij je schutting, is niet voldoende om aan te tonen dat deze persoon ook daadwerkelijk de graffiti op de schutting heeft aangebracht.

Een particulier onderzoeker kan je helpen om de verantwoordelijke te identificeren én om voldoende bewijsmiddelen te verzamelen. Hiervoor kunnen verschillende technieken worden gebruikt.

Observeren

Een particulier rechercheur bezit de kennis en expertise om ongemerkt een persoon of object in de gaten te houden. Door middel van het observeren van de situatie, kan hij wellicht vaststellen wie de schade aanbrengt.

Foto/video

Een particulier rechercheur kan je helpen om ongemerkt op foto of video vast te leggen dat vernieling plaatsvindt. Wanneer de handeling op beeld wordt vastgelegd, is dit een sterk bewijsmiddel. De particulier rechercheur kan helpen om te selecteren welke beelden voldoende bewijs voor schuld zijn.

Forensische technieken

De particuliere opsporing kan tevens gebruik maken van forensische technieken om als bewijsmiddel te gebruiken. Sporen liegen niet. Wanneer identificerende sporen worden gevonden die de vermoedelijk verantwoordelijke linken aan de schade, is dit een sterk middel om verantwoordelijkheid aan te tonen. Ook kunnen forensische technieken aantonen dat meerdere incidenten door dezelfde dader of met hetzelfde werktuig zijn gepleegd.

Overige methoden

Een particulier rechercheur kan nog meer middelen inzetten om de verantwoordelijke te achterhalen. De te gebruiken technieken zijn sterk afhankelijk van de situatie. Het is onmogelijk om hier alle methoden te beschrijven.
Tegelijkertijd mogen niet alle methoden onbeperkt worden ingezet. Vraag advies aan een particulier rechercheur over de mogelijkheden in jouw specifieke situatie.

Privacyvoorwaarden

De particulier rechercheur bezit tevens de kennis over de mogelijkheden van opsporing van de verantwoordelijke van de schade. Niet alle opsporingsmethoden zijn zomaar toegestaan. Privacybescherming is een groot goed in Nederland. Ook voor de verdachte van vernieling. Een particulier rechercheur helpt om de verantwoordelijke te vinden, zonder dat het slachtoffer hierbij de privacywetten overtreedt.

Samen naar de waarheid!
Cynthia