Vervalsing van documenten komt veelvuldig voor. Handtekeningen worden nagemaakt of de tekst in een document wordt aangepast. Met het plaatsen van een handtekening wordt vaak aangegeven dat een persoon (die zich identificeert met de handtekening) onderschrijft wat er in het document staat.

In geval van twijfel kan altijd middels onderzoek worden vastgesteld of de handtekening de persoon identificeert die de overeenkomst is aangegaan.

De vraag krijgen wij vaak voorgelegd. ‘De wederpartij heeft een document waar mijn handtekening onder staat, maar ik heb deze nooit geplaatst.’

Met behulp van handtekening-vergelijkend onderzoek kan worden nagegaan of de unieke schrijverkenmerken die nagenoeg niet-vervalsbaar zijn, in de betwiste handtekening overeenkomen met de unieke schrijverkenmerken van de persoon van wie de handtekening is. Als uit onderzoek een aantal afwijkingen blijken, kan (met een bepaalde mate van zekerheid) worden vastgesteld dat de handtekening nagetekend is.

Er wordt echter vaak een aspect over het hoofd gezien!

Origineel document

Eén van de eerste vragen die we altijd stellen bij een dergelijk opdrachtverzoek is of het document waar de betwiste handtekening op staat, een origineel document is.
Regelmatig komt het voor dat er alleen een kopie of een scan van het betwiste document aanwezig is.

Ook op een kopie of scan kan een handtekening vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd (mits de kwaliteit voldoende is), maar in deze situaties rijst nog een andere vraag.

Wanneer een betwist document niet origineel is (er geen daadwerkelijke peninktdruppels aanwezig zijn op het document), kan het document ook in elkaar geknutseld zijn door een kwaadwillende partij. De vraag luidt dan dus: ‘Is het document authentiek?’ En niet meer: ‘Is de handtekening authentiek?’

Vervalsing – Knippen en plakken

Met behulp van een kopieerapparaat of een computer is het kinderlijk eenvoudig om een handtekening uit een ander digitaal bestand in te voegen in een nieuw aangemaakt document. In dat nieuwe document kan allerhande tekst worden opgenomen, vervolgens plaatst men de handtekening onder de nieuwe tekst en drukt men op de print-knop.

Et voila, een overeenkomst, contract, testament of diploma is gemaakt, inclusief een handtekening van iemand die nooit akkoord is gegaan met de inhoud van het document.

Handtekening vergelijkend onderzoek op een dergelijk geknutseld document zal uitwijzen dat de handtekening hoogstwaarschijnlijk (of zelfs ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’) een authentieke handtekening betreft. De handtekening is gezet door de auteur die de handtekening gebruikt om zichzelf mee te identificeren op documenten.

Conclusie

Bij iedere vraagstelling waar het de authenticiteit van een handtekening of tekst op een document betreft, moet dus eerst worden vastgesteld of het document wel origineel is.

Een handtekening-vergelijkend onderzoek op een kopie, kan nooit leiden tot de vaststaande conclusie dat de handtekening onder dit document gezet is door de eigenaar van de handtekening (zelfs als de handtekening na onderzoek authentiek wordt verklaard).

En natuurlijk kunnen we ook kopie documenten of uitgeprinte scans onderzoeken op tekenen van ‘knippen en plakken’.
Het in elkaar knutselen van documenten laat altijd sporen achter. Aan de hand van deze sporen kunnen we vaststellen of een document in elkaar gezet is.

Nog een laatste tip: zorg er voor jezelf voor dat je altijd het originele afschrift van een overeenkomst bewaart. Als je een digitale administratie bijhoudt, is dat prima, maar bewaar ook het origineel om vraagtekens in de toekomst te voorkomen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia