Samen staan we sterk

Als mens zoeken we naar dat wat prettig en veilig voelt, dat wat we kennen.
Als onderzoeker gebruiken we wat we kennen en kunnen, dat wat veilig voelt.

In vele gesprekken met verschillende onderzoekers, valt me steeds weer op dat we allemaal onze eigen aanpak kiezen, vaak gebaseerd op dat wat we kennen en waar we goed in zijn.

En dat is ook helemaal niet slecht.

Verschillende aanpak

Voor hetzelfde probleem kiezen verschillende professionals hun eigen aanpak.
Zeker wanneer het doel van de opdrachtgever wordt bereikt, is dat helemaal niet erg. Maar iedere situatie is weer anders. En wellicht kunnen we er allemaal van leren door eens wat verder te kijken naar hoe andere professionals een probleem aanpakken.

De aanpak van een onderzoek naar overspel wordt
-door een particulier onderzoeker aangepakt middels observatie
-door een forensisch onderzoek aangepakt middels analyse van spermasporen
-door een psycholoog/relatietherapeut aangepakt middels gesprekken

Aan al deze methoden zitten voor- en nadelen. Ze bereiken ook allemaal een iets ander doel (al pogen ze allemaal te leiden naar zekerheid over het plaatsvinden van overspel).

De observatie van de particulier onderzoeker toont wellicht alleen (intieme) omgang met een derde aan (tenzij seksuele handelingen kunnen worden vastgelegd); de forensische analyse van spermasporen toont alleen de aanwezigheid van spermasporen aan en zeker bij een mannelijke betrokkene zegt de aanwezigheid van spermasporen niet alles; de psycholoog zal alleen succes boeken als de gesprekken leiden tot een bekentenis, maar heeft hiernaast wel direct goede opvang en de mogelijkheid om in de gesprekken vooruit te kijken naar de toekomst tussen beide betrokken partners.

Wat is het beste voor de opdrachtgever?

Oftewel, alle methoden kunnen leiden tot zekerheid met betrekking tot het vermoeden, maar de uitvoering is anders.
De ene aanpak is niet beter dan de andere. Maar in verschillende situaties en verschillende omstandigheden kan het toch belangrijk zijn om eens verder te kijken in plaats van direct te kiezen voor de methode die we kennen.

De opdrachtgever moet ook weer verder na de afronding van het onderzoek. Welke methode is het beste voor de opdrachtgever?

Bekend maakt bemind, maar samen staan we sterker.

Samen naar de waarheid!
Cynthia