Morgen (vrijdag 25 april) is het International DNA Day. Op deze dag in 1953 werd voor het eerst gepubliceerd over de dubbele helix-structuur van DNA. Alle ontdekkingen die sindsdien gedaan zijn – en zijn gebaseerd op deze ontdekking – hebben geleid tot de huidige mogelijkheden van DNA onderzoek.

En in de opsporing en het (forensisch) onderzoek zijn we maar wat blij met deze ontwikkelingen.

DNA kan een grote rol spelen bij het vaststellen wie op de plaats van een misdrijf aanwezig is geweest of wie bepaalde (misdadige) handelingen heeft gepleegd.

Maar DNA wordt ook gebruikt om onbekende lichamen te identificeren en achterblijvers na een vermissing te helpen om zekerheid te verkrijgen over het lot van hun dierbare.
In 2006 is in Nederland de DNA Databank voor Vermiste Personen opgericht.

DNA databank Vermiste Personen

De DNA databank Vermiste Personen heeft als doel om ongeïdentificeerde personen te kunnen identificeren via matches met DNA van vermiste personen of van familieleden van vermiste personen. Oftewel; als er een onbekend lichaam wordt gevonden, kan het DNA van dat lichaam worden vergeleken met DNA materiaal van vermisten of dat van hun familieleden. Op deze manier worden onbekende doden geïdentificeerd en kan zekerheid worden gegeven aan achterblijvers na een vermissing.

Achtergebleven DNA van een vermiste persoon

Een match kunnen maken tussen een gevonden lichaam en het DNA van een vermist persoon is natuurlijk het beste. Maar van hoeveel vermiste personen liggen DNA-profielen vast? Er zal (bijna) altijd moeten worden gezocht naar achtergebleven materiaal van de vermiste persoon waar een DNA-profiel uit kan worden opgemaakt.

In sommige situaties zal de vermiste echter bepaalde zaken (toilettas) hebben meegenomen, of hebben de achterblijvers inmiddels schoongemaakt in de woning van de vermiste om ongedierte te voorkomen.

Waar vind je dan nog DNA-materiaal van de vermiste?

DNA blijft overal achter. Om een goed DNA profiel te kunnen opmaken, hebben onderzoekers het liefst materialen waar duidelijk het DNA van de vermiste persoon op aanwezig zijn. Zoek dus naar materialen waar speeksel, bloed of haren op of aan aanwezig zijn.

Wanneer bijvoorbeeld al is schoongemaakt kan nog DNA worden gevonden op materialen of locaties die veelvuldig door de vermiste zijn gebruikt en/of materialen of locaties die maar weinig worden schoongemaakt (eierwekker, sportfluitje).

Je kan bijvoorbeeld kijken of de volgende materialen van de vermiste persoon nog aanwezig zijn:

  • Tandenborstel
  • Haarborstel / kam
  • Sigarettenpeuken
  • Scheermesjes
  • Gebruikte kopjes/mokken/bestek
  • Hoofdkussen (ook wanneer het kussensloop al gewassen is)
  • etc, etc, etc.

DNA zoeken en opnemen is een taak van de politie

In principe draagt de politie zorg voor de opname van DNA-materiaal en het opnemen van het DNA-profiel van de vermiste na de melding van een vermissing.

Wanneer je als particulier onderzoeker wordt betrokken bij een situatie van een vermist persoon, vraag dan aan de achterblijvers of de vermiste reeds is opgenomen in de databank. Als dit niet het geval is, zorg dan dat je niets aanraakt en dat je de achterblijvers adviseert om niets (meer) aan te raken totdat de politie DNA-materiaal van de vermiste heeft opgenomen.

Als jij je als particulier onderzoeker realiseert dat er mogelijk DNA aanwezig is op verschillende materialen en plaatsen, kan je de achterblijvers en de politie helpen door de materialen te beschermen totdat ze worden opgenomen door een medewerker van de politie.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

Met betrekking tot de opsporing van vermiste personen in het buitenland, werkt Forensicon samen met stichting SIMPAR. Wij dragen de stichting een zeer warm hart toe.