Met het stappenplan van afgelopen week heb je kunnen vaststellen welke facetten van de claim van je cliënt nog onzeker zijn. Als je deze facetten kunt onderbouwen met objectieve en toetsbare onderbouwingen (bewijsmiddelen), kun je het doel van de cliënt nastreven en wellicht ook bereiken.

Zoals al eerder opgemerkt, moeten de onderbouwingen van alle facetten van een claim objectief en toetsbaar zijn. Dit betekent dat de onderbouwing door ieder willekeurig persoon moet kunnen worden begrepen en dat ieder willekeurig persoon met behulp van de onderbouwing tot dezelfde conclusie moet kunnen komen.

Begrip voor en door iedereen

Ik ga er hierbij altijd vanuit dat er begrip moet zijn voor de beredenering van de onderbouwing.

Jijzelf, je cliënt/opdrachtgever, een rechter, een wederpartij en ieder ander die de stukken bekijkt, moet begrijpen waarom een bepaalde conclusie tot stand is gekomen. Als iemand namelijk zelf naar een bepaalde conclusie kan redeneren, zal hij deze conclusie veel sneller accepteren dan wanneer een conclusie hem zonder uitleg voor de voeten wordt geworpen.

Dit betekent ook dat een conclusie van een forensisch onderzoek, waarbij geen uitleg wordt gegeven over de totstandkoming van de conclusie, net zoveel onzekerheid kan bieden als een getuigenverklaring van een persoon die toevallig in de buurt was op het moment van het incident.

Ook al hebben we veel vertrouwen in de deskundigheid van forensisch specialisten en wordt hun integriteit getoetst en gecontroleerd, dan nog geeft een conclusie niet veel zekerheid voor iemand die het onderzoek niet begrijpt. Ditzelfde gebeurt wanneer een onderzoeksrapport volledig in vakjargon is geschreven.

Zorg dat je het zelf volledig begrijpt

Wanneer je als professional een onderbouwing zoekt voor je cliënt of opdrachtgever, zorg er dan dus altijd voor dat je zelf volledig begrijpt en kunt beredeneren hoe je onderbouwing leidt tot de conclusie.

Je zal wellicht ook aan je cliënt of opdrachtgever moeten uitleggen hoe de resultaten tot stand zijn gekomen. En ook je opdrachtgever of cliënt zal graag zelf tot de conclusie willen beredeneren.

Je hoeft zelf geen deskundige te worden

Je hoeft zelf geen specialist te zijn om te begrijpen hoe de onderbouwing tot stand komt.

Je hoeft bijvoorbeeld geen vingerafdrukdeskundige te worden of je urenlang te verdiepen in de werkwijze van vingerafdrukken onderzoek (dactyloscopie) om te kunnen begrijpen op welke wijze de deskundige heeft beredeneerd dat een gevonden vingerafdruk wel of juist niet van jouw cliënt afkomstig is.

Vraag om uitleg

Als er iets niet duidelijk is in de onderbouwing of in de wijze van onderzoek of de totstandkoming van onderzoeksresultaten, vraag dan om nadere uitleg. Pas wanneer je zelf begrijpt hoe een conclusie tot stand is gekomen, kan je deze informatie op de juiste manier gebruiken voor jouw cliënt of opdrachtgever.

Een onderbouwing is in mijn ogen pas echt bruikbaar wanneer de persoon die de onderbouwing moet gebruiken (en dat ben jij, als professional) de onderbouwing begrijpt.

Je wilt een getuige niet op zijn blauwe ogen geloven, waarom een deskundige dan wel? 

Samen naar de waarheid!
Cynthia