Gerechtvaardigd belang

Forensicon is een Particulier Forensisch Instituut dat forensisch onderzoek voor iedereen beschikbaar maakt. Maar wie kan dan bij ons terecht met een vraag?

Met iedereen, bedoelen we ook echt iedereen. Het maakt niet uit of je man of vrouw, jong of oud, advocaat, particulier rechercheur, ondernemer, student, bakker of huisvrouw bent. Het maakt ook niet uit of je verwikkeld bent in een juridisch traject of niet. Iedereen komt in aanraking met situaties waarin men vragen heeft over wat de waarheid is. En al deze vragen kunnen aan ons worden voorgelegd.

Ondanks deze mooie woorden, geldt er wel één voorwaarde.

Je moet een gerechtvaardigd belang hebben om de vraag te stellen.

Wat is een gerechtvaardigd belang?

Het hebben van een gerechtvaardigd belang betekent dat je als aanvrager het recht hebt om de informatie te verkrijgen, of dat de informatie nodig is omdat jij – als opdrachtgever – in je recht bent aangetast en de waarheid alleen boven tafel kunt krijgen met de onderzoeksinformatie.

Het gerechtvaardigd belang betekent niet dat je slachtoffer moet zijn van een strafbaar feit. Wanneer één van jouw medewerkers zijn bedrijfstelefoon gebruikt om naar zijn familie in het buitenland te bellen is dat niet strafbaar, misschien is het wel tegen de regels van het bedrijf. Als ondernemer mag je hier onderzoek naar laten uitvoeren.

Het komt maar zelden voor dat een aanvrager geen gerechtvaardigd belang heeft voor het onderzoek dat hij aanvraagt. Pas wanneer een onderzoek wordt aangevraagd om met de informatie strafbare feiten te kunnen plegen of er echt geen recht bestaat op de informatie die wordt aangevraagd, mag het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Je moet hierbij denken aan de aanvraag voor een handschriftvergelijkend onderzoek met als doel te controleren of de vervalsingstechniek goed genoeg is om een contract te vervalsen, of de aanvraag om een ex-partner te bespioneren alleen om in de gaten te houden hoe hij of zij het leven weer heeft opgepakt.

Dit zijn geen gerechtvaardigde doelstellingen om een onderzoek aan te vragen en in deze situaties zal het onderzoek ook niet worden uitgevoerd.

Privacy

Een rechercheonderzoek richt zich vaak op het zoeken naar informatie over een persoon, bedrijf of object. Deze informatie kan niet altijd zomaar worden gevonden. Hiervoor moeten onderzoeksmethoden worden ingezet.

Vaak betreft het ook privacygevoelige informatie. De onderzoeksmethode is privacyinvasief voor de onderzochte persoon of bedrijf, en het verstrekken van de informatie aan jou – als aanvrager – kan een privacyschending tegenover de onderzochte persoon zijn.

De afweging zit hem in het wederzijds schaden van rechten. Als iemand jouw rechten schaadt, mag je op verschillende manieren onderzoek (laten) uitvoeren om de oorzaak en betrokken personen te vinden en je schade vergoed te krijgen.

Een bekend voorbeeld hiervan betreft diefstal in een bedrijf. Met behulp van verborgen camera’s kan worden achterhaald welke medewerker een onrechtvaardigde greep in de kassa doet. De privacy-schending die de camera’s opleveren voor de betrokken medewerker wegen niet op tegen de rechtenschending van de ondernemer door de diefstal.

Het gerechtvaardigd belang van de ondernemer (hij is/wordt bestolen), geeft de opties om een onderzoek te laten uitvoeren.

Natuurlijk moet hierbij wel de wederzijdse schending afgewogen worden. Het is niet de bedoeling dat de onderzoeker een atoombom gebruikt om een mug te doden.
In iedere situatie zal de particulier onderzoeker overleggen over de mogelijkheden.

Samen naar de waarheid!
Cynthia