In Nederland is de ademcontrole een bekend fenomeen. Bestuurders worden middels een ademtest gecontroleerd op de hoeveelheid alcohol in hun lichaam: na een ongeluk, na het opmerken van bijzonder rijgedrag of ter preventie op vrijdag- of zaterdagavond.

Sinds 1 juli 2012 is het in Frankrijk zelfs verplicht om een ademtest in je auto aanwezig te hebben als je door dit land rijdt. Het is niet verplicht om de test te gebruiken, maar er moet een (ongebruikte) test in het voertuig aanwezig zijn. Bij twijfel of je niet een glaasje teveel hebt gehad, kun je dan jezelf controleren.

Waarom mag je eigenlijk niet autorijden als je (teveel) gedronken hebt?

Uit onderzoek blijkt dat het reactievermogen afneemt als je meer dan de toegestane grens aan alcohol in je systeem hebt.
Ofwel: je reageert later op de handelingen van andere weggebruikers, waardoor gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan. Je mag dus als bestuurder niet deelnemen aan het verkeer.

Dit is ook de reden dat het besturen van een fiets, bromfiets of snorfiets ook niet is toegestaan. En zelfs als ruiter ben je ook een ‘bestuurder’. Paardrijden onder invloed mag dus ook niet.

Hoe werkt de alcohol-ademtest?

Kleuringstest
Vroeger werden ademtests gebruikt die werkten middels een kleuringsreactie.
De uitgeademde lucht werd via een slangetje langs een chemische stof geleid. Als er alcohol aanwezig is in de lucht, gaat deze alcohol een chemische reactie aan met de stof, waardoor de stof verkleurt van geel naar groen. Hoe meer groen, hoe meer alcohol.

Aan de hoeveelheid verkleuring kan echter maar moeilijk een waarde worden gehangen. De interpretatie van een mate van verkleuring is heel persoonlijk, wat weer kan leiden tot een verschil in mate van beoordeling tussen twee controleurs.
Daarom wordt tegenwoordig gewerkt met een digitaal testapparaat.

Digitale testen
Sommige digitale apparatuur werkt nog steeds op basis van het ontstaan van een chemische reactie als er alcohol aanwezig is in de uitgeademde lucht.
In een elektrochemische sensor in het apparaat zorgt de aanwezigheid van alcohol in de uitgeademde lucht voor het opwekken van elektriciteit. De hoeveelheid opgewekte elektriciteit staat in verhouding tot de aanwezige hoeveelheid alcohol in de uitgeademde lucht.

Andere digitale testapparaten werken met behulp van infrarood licht.
In deze apparaten wordt infrarood licht door de uitgeademde lucht gestuurd. Aan de andere kant van de uitgeademde lucht wordt de infrarood stralen weer opgevangen in een detector. Alcohol neemt infrarood licht op, dus hoe minder licht aan de andere kant wordt gedetecteerd, hoe meer licht is opgenomen, hoe meer alcohol aanwezig is in de uitgeademde lucht.

Als je het niet eens bent met de uitslag van de ademanalyse tijdens de controle of als het niet lukt om een resultaat te verkrijgen met een ademtest, kan je een bloedtest laten uitvoeren. Bij deze test wordt door een arts een buisje bloed afgenomen, dat vervolgens wordt getest op de aanwezige hoeveelheid alcohol.

Samen naar de waarheid!
Cynthia