Forensisch onderzoek kan resultaten opleveren die veel zekerheid geven omtrent een gebeurtenis en/of daarbij betrokken personen. En vaak zal dat ook de doelstelling zijn van een onderzoek.

Er zijn echter verschillende doelstellingen die kunnen worden nagestreefd met de inzet van forensisch onderzoek.  En in een particulier traject, blijft de opdrachtgever de persoon die beslist wat hij met de onderzoeksresultaten doet.

Forensisch onderzoek voor informatie over de toedracht van een gebeurtenis

In eerste instantie kunnen forensische technieken worden gebruikt om meer duidelijkheid te verkrijgen over wat er is gebeurd. Als er nog veel onduidelijkheid is omtrent een situatie, kunnen onderzoeksresultaten meer informatie geven.

De informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de toedracht van een gebeurtenis op te helderen. In de zaak van het lichaam dat in de Biesbosch is gevonden, is bijvoorbeeld eerst forensisch onderzoek ingezet om de identiteit van de overledene te achterhalen, en is nu vastgesteld dat het slachtoffer op de zolder van de woning van de ex-vriendin is vermoord.

Deze onderzoeken zijn niet direct uitgevoerd om als bewijsmiddel te dienen, maar in eerste instantie om meer informatie te verkrijgen over het gebeurde. Mogelijk worden de resultaten later ook als bewijsmiddel gebruikt, maar tot nu toe is dat niet het hoofddoel van de inzet van de technieken.

In een particulier onderzoek wordt verhelderend onderzoek bijvoorbeeld gebruikt wanneer onduidelijk is of een wit poeder een verdovend middel betreft, of wanneer onbekend is op welke wijze een brand is ontstaan.

Forensisch onderzoeksresultaten als bewijsmiddel

Als de situatie voldoende is opgehelderd en een verdachte in beeld is, wordt forensisch onderzoek gebruikt om aan te tonen of uit te sluiten welke handelingen de verdachte uitgevoerd heeft met betrekking tot de gebeurtenis. De onderzoeksresultaten hebben nog steeds een verhelderende functie, maar worden hiernaast ook gebruikt om aan iemand anders (o.a. de rechter) te laten zien dat de verdachte bepaalde handelingen heeft uitgevoerd.

Of op een andere manier aan een gebeurtenis gerelateerd kan worden, zoals bijvoorbeeld de gevonden DNA-sporen in de condooms in de Valkenburgse zedenzaak.

Maar wat nou als het resultaat nadelig is voor mij (n cliënt)?

Dan hoef je het niet te gebruiken!

In tegenstelling tot een onderzoek dat door de politieorganisatie wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever in een particulier traject altijd de persoon die beslist wat er met de onderzoeksresultaten gebeurd.

Als uit een onderzoek resultaten volgen die negatief zijn voor de opdrachtgever zelf (zoals bijvoorbeeld bij een adviesonderzoek voor een (advocaat van een) verdachte), kan de opdrachtgever zelf beslissen of de onderzoeksresultaten worden gebruikt bij het verdedigen van de verdachte.

Integriteit onderzoekers

Als onderzoekers zijn wij objectief en integer. Dat betekent onder andere dat we alle bevindingen rapporteren, ook de bevindingen die wellicht nadelig zijn voor de opdrachtgever.

In een eerder artikel heb ik hier ook al over geschreven.

Wij kunnen geen informatie weglaten of resultaten manipuleren in een bepaalde (gewenste) richting.
Ongeacht de belangen van de opdrachtgever, zullen we de resultaten rapporteren die we vinden in het onderzoek.

Uitzonderingen

De vervolgacties na een forensisch onderzoek of forensisch adviestraject, zijn aan de opdrachtgever. Wij zullen alleen een advies geven over mogelijke vervolgstappen, maar de opdrachtgever beslist zelf wat hij gaat doen (en wat niet).

Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen. Volgens artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering, zijn wij (net als iedere burger) verplicht om aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar op het moment dat wij in kennis komen van informatie omtrent: misdrijven tegen het leven gericht, ontvoering, gijzeling, verkrachting, terrorisme of misdrijven tegen het Koninklijk Huis.

Zolang we echter geen informatie omtrent één van bovenstaande zaken tegenkomen in ons traject (waar nog géén juridisch traject loopt), zullen we nimmer zelf stappen ondernemen op basis van onderzoeksbevindingen.

Voorafgaand aan het traject kunnen we uw zorgen wegnemen. Aarzel dus niet om advies te vragen in uw situatie.

Samen naar de waarheid!
Cynthia