Afgelopen week was ik bij mijn huisarts. Terwijl ik in de wachtkamer zat, realiseerde ik me dat de medische wereld in Nederland aardig overeenkomt met het forensisch onderzoek in Nederland.

Eerste aanspreekpunt

Een huisarts is het eerste aanspreekpunt voor medische zaken. Op basis van de situatie en de symptomen die de patiënt ervaart, maakt de huisarts een inschatting van wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn en met welke onderzoeken hier meer duidelijkheid over kan worden verkregen.

In forensisch onderzoek is er ook zo’n eerste aanspreekpunt; de forensisch adviseur. Een opdrachtgever komt bij ons met een omschrijving van een situatie en soms met een specifieke vraag (Zijn er vingerafdrukken op dit document aanwezig?, Kun je onderzoeken of deze handtekening authentiek is?)

In eerste instantie zullen wij (de forensisch adviseurs) doorvragen op de situatie en daarbij nagaan wat de beste weg is om de vraagstelling te beantwoorden en het doel te bereiken.

Eerste indicatie

In sommige situaties zal de huisarts eerste, algemene tests aanvragen om meer duidelijkheid te krijgen. Met de resultaten van deze algemene tests, zal de huisarts kunnen bepalen naar welke specialist hij je toe kan sturen.

Op basis van de eerste informatie kunnen we een eerste indicatie geven omtrent de aanwezige sporen en de mogelijkheden van onderzoek aan deze sporen. Hierbij zullen we ook doorvragen over de verschillende aspecten van de sporen (hoeveel materiaal is aanwezig? Wat is er tot op heden mee gebeurt? Hoe oud is het materiaal? Is er vergelijkingsmateriaal aanwezig?)

Soms ook zullen we eerst een indicatieve test of een eerste beoordeling uitvoeren of laten uitvoeren door een specialist. Met deze eerste indicaties kunnen we beter inschatten welk specialisme het beste kan helpen in de specifieke situatie.

file0001828278912Verwijzing en specialisme

De medisch specialist (cardioloog, dermatoloog, gynaecoloog, etc) zal je vervolgens verder behandelen. Met zijn specifieke kennis kan hij je veel beter behandelen dan dat de huisarts dat kan. De huisarts heeft echter wel de kennis in huis om je naar de juiste specialist te verwijzen.

De specialist kijkt vervolgens naar jouw lichaam vanuit zijn eigen vakgebied. De overige vakgebieden (delen of systemen in je lichaam) laat hij rusten, dat is immers zijn specialisme niet.

Uiteraard verwijzen we een opdrachtgever door naar de juiste specialist(en). Deze deskundigen kunnen op hun eigen vakgebied een onderzoek uitvoeren, onderzoeksresultaten verkrijgen en interpreteren.

De specialisten zullen ook altijd (met jouw goedvinden) terugrapporteren aan je huisarts. Stel dat je tegelijkertijd bij meerdere specialisten onder behandeling bent, kan de huisarts het overzicht bewaren en de bevindingen en behandelingen van de verschillende specialisten op elkaar afstemmen. De huisarts zal ook in de gaten houden of de afzonderlijke behandelingen geen negatieve invloed op elkaar hebben (zoals bij het gebruik van meerdere medicijnen). En tegelijkertijd zal de huisarts met een overkoepelende blik blijven kijken naar jouw situatie.

Zeker wanneer er verschillende specialisten betrokken worden bij een situatie, is de betrokkenheid van de adviseur belangrijk. Onderzoek aan een materiaal kan ervoor zorgen dat een ander specialistisch onderzoek niet meer mogelijk is. De volgorde waarin de specialisten hun onderzoeken uitvoeren is derhalve zeer belangrijk. Eveneens kunnen de kosten worden beperkt wanneer een bepaalde volgorde van onderzoeken wordt ingezet.

Ook bij het trekken van conclusies is het van belang dat alle specialismen weer samenkomen. De combinatie van de afzonderlijke bevindingen, geeft de daadwerkelijke betekenis van de onderzoeksresultaten in de context van de situatie.

Overzicht en efficiëntie

Dit alles gebeurt om ervoor te zorgen dat je zo efficiënt mogelijk geholpen wordt bij medische problemen. Om je te adviseren over de volgorde waarin je de specialisten bezoekt en om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij de inzet van meerdere specialismen.

Als forensisch adviseur vragen we door op de signalen die mensen hebben in hun situatie en geven we advies over de onderzoeksmogelijkheden. Hierbij houden we rekening met de mogelijkheden en beperkingen en alle andere omstandigheden (zoals kosten en doorlooptijd) om de opdrachtgever zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het zoeken naar duidelijkheid. Het bewaren van het overzicht en het verzorgen van de juiste vormgeving van het onderzoek zorgt ervoor dat de opdrachtgever zo goed en (kosten)efficiënt mogelijk duidelijkheid verkrijgt in zijn situatie.

Samen naar de waarheid!
Cynthia