Regelmatig wordt verzucht dat de politie zo lang de tijd nodig heeft om een onderzoek uit te voeren. Het is niet ongewoon dat een verdacht pas anderhalf of tweeënhalf jaar na een moord ter terechtzitting verschijnt.  Ook in situaties waarbij er direct al één of meer verdachten bekend zijn.

Gedegen onderzoek kost tijd. In een politie-onderzoek worden veel verschillende sporen onderzocht, de resultaten geanalyseerd, soms nog meer sporen (veiliggesteld en) onderzocht en ook de resultaten van deze onderzoeken moeten worden geanalyseerd voordat er conclusies kunnen worden getrokken omtrent het gehele onderzoek.

De onderzoeken die in het private werkveld worden uitgevoerd zijn meestal een stuk minder complex dan de grootschalige politie-onderzoeken naar ernstige misdrijven zoals moord.

Toch kan ook een privaat (forensisch) onderzoek dagen tot weken en soms zelfs maanden in beslag nemen.

Daar is niet altijd begrip voor.

Er zijn verschillende redenen waarom een onderzoek enige tijd kan duren. Hieronder wat meer informatie over een aantal van deze redenen.

Aandacht

Ieder onderzoek is anders, en ieder onderzoek heeft grote gevolgen voor de betrokkenen. We willen dan ook ieder onderzoek de aandacht geven die het verdiend.

Ieder onderzoek wordt dan ook individueel opgepakt en krijgt zijn eigen, specifieke aanpak. Deze extra aandacht kost tijd.

Onderzoeken worden niet in een serie allemaal gelijk behandeld, maar apart van elkaar beoordeeld, behandeld en onderzocht.

Deze extra aandacht betreft mensenwerk en dit kost tijd.

Onderzoek kost tijd (langer dan op tv)

Het uitvoeren van onderzoek kost van zichzelf tijd. Op tv worden nogal wat sprongen in de tijd gemaakt wanneer een onderzoek in beeld wordt gebracht. Maar in de praktijk kunnen we de analysetijd natuurlijk niet overslaan of verkorten.

Sommige onderzoeksprocessen hebben enkele dagen of weken tijd nodig.

Zo heeft bijvoorbeeld het chemisch proces dat vingerafdrukken in papier zichtbaar maakt, tien dagen ontwikkeltijd nodig voordat het proces resultaten oplevert.

En het in kaart brengen van de specifieke kenmerken van een betwiste handtekening en van 10 tot 20 referentie handtekeningen, kost de onderzoeker verschillende dagen.

Vervolgens is ook nog 4 tot 8 uur benodigd om een volledig rapport van de bevindingen op te maken.

Stap voor stap

Een laatste factor die effect heeft op de tijdsduur van een onderzoek, betreft de volgorde waarin we verschillende fasen van een onderzoek uitvoeren.

Soms kan een vraag alleen beantwoord worden als er meerdere onderzoeken achter elkaar worden uitgevoerd. Het onderzoeksresultaat van het eerdere onderzoek heeft dan effect op de keuze voor het vervolgonderzoek. (Zoals we soms eerst vaststellen of er vingerafdruksporen aanwezig zijn op een document, voordat we overgaan tot een vergelijkend onderzoek).

We kunnen deze onderzoeken derhalve ook niet tegelijkertijd starten. Vaak zal de keuze voor een vervolgonderzoek (en de bijbehorende kosten) afhangen van de resultaten van het eerdere onderzoek.

En natuurlijk overleggen we dat eerst met de opdrachtgever, voordat we verdergaan met het onderzoek.

Kwaliteit kost tijd

Bovenstaande (en andere) factoren zorgen ervoor dat we onderzoek van een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Kwaliteit gaat niet alleen over de onderzoeksmethode of de deskundige die het onderzoek uitvoert, maar zeker ook over de aandacht die ieder individueel onderzoek krijgt.

Soms kost dat iets meer tijd, maar deze tijd is het dubbel en dwars waard als de resultaten vervolgens beter bruikbaar zijn voor alle betrokkenen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia