Als je zoekt naar een (particulier) rechercheur, kom je veel verschillende soorten recherchebureaus en rechercheurs tegen. Welke verschillende rechercheurs zijn er en wat zijn de verschillen?

Opsporingsambtenaren en private speurders

De grootste scheiding die er is in soorten rechercheurs, is de scheiding tussen de speurders die werken vanuit een overheidstaak en de particuliere onderzoekers.

De politieorganisatie is de opsporingsinstantie van Nederland die (via de Politiewet) belast is met de opsporing van strafbare feiten. Hiernaast zijn er nog een aantal andere overheidsorganisaties waar ambtenaren opsporingswerk verrichten om Nederland veilig te houden en het recht te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de medewerkers van de FIOD (opsporingsinstantie van de belastingdienst) en de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA).

Deze instanties hebben een specifieke taak in het opsporen van misstanden. Om deze taak uit te voeren krijgen de ambtenaren ook vaak bijzondere bevoegdheden die ze kunnen inzetten bij de uitvoering van hun taak.

Particulier onderzoekers hebben geen taak vanuit de overheid voor het opsporen van misstanden. Particuliere speurneuzen zijn burgers die het hun werk hebben gemaakt om voor opdrachtgevers onderzoek uit te voeren in situaties waarin onduidelijkheid bestaat over de waarheid. Particulier onderzoekers mogen (net als burgers) onderzoek uitvoeren, maar hierbij geen wetten overtreden.

Specialismen

In het particuliere werkveld worden alle onderzoekers ‘particulier onderzoekers’ genoemd. Zoals hierboven beschreven vallen hieronder grofweg alle personen die als hun beroep opsporingswerkzaamheden uitvoeren en niet in dienst zijn van een overheidsorganisatie.

Toch wordt op websites veelvuldig gesproken over verschillende soorten rechercheurs. Met deze verschillende termen wordt aangegeven dat particulier onderzoekers zich hebben gespecialiseerd in een bepaald soort onderzoek of bepaald soort incident dat ze kunnen onderzoeken.

Bedrijfsrechercheur

Bedrijfsrechercheurs richten zich bijvoorbeeld op incidenten die zich afspelen binnen bedrijven. De opdrachtgever van dergelijke onderzoeken betreft vaak een bedrijfseigenaar of leidinggevende. Bedrijfsrechercheurs hebben ervaring in het uitvoeren van onderzoek in een omgeving waarin gezagsverhoudingen bestaan en bedrijfsreglementen van toepassing zijn. De bedrijfsrechercheur geeft zijn onderzoek vorm, waarbij ook rekening gehouden wordt met de rechten van medewerkers en de relatie tussen medewerkers en leidinggevenden.

Privédetective

Om het onderscheid met de bedrijfsrechercheur aan te tonen wordt een onderzoeker die zich richt op de individuele persoon als opdrachtgever, privédetective genoemd. Privédetectives voeren onderzoek uit in persoonlijke situaties, waarin de onderlinge relaties juist erg belangrijk zijn. Wantrouwen tegen een vriend of familielid heeft grote invloed op de persoonlijke gesteldheid van personen en kan relaties ruïneren. Privédetectives hebben ervaring met de emoties die hierbij komen kijken en proberen zoveel mogelijk het vertrouwen in stand te houden of te herstellen met het onderzoek.

Forensisch rechercheur

Forensisch rechercheurs richten zich op alle situaties waarin natuurwetenschappelijk onderzoek aan materiele sporen uitsluitsel kan bieden over een (onderdeel van een) situatie. Onderzoek naar de aanwezigheid van vingerafdrukken, DNA-onderzoek of een onderzoek naar de authenticiteit van een handtekening of identificatie van en chemische stof. Als er via onderzoek meer duidelijkheid kan worden verkregen over een materieel spoor dat een rol speelt in een situatie, zorgt de forensisch rechercheur voor deze onderzoeken. Daarnaast helpt de particulier forensisch rechercheur ook met de betekenis van de onderzoeksresultaten in de onderhavige situatie, het verzamelen van de materialen en het op de juiste manier vormgeven van het onderzoek.

Digitaal rechercheur

Digitaal rechercheurs weten exact waar digitale sporen zich bevinden. Hoe digitale informatie wordt opgeslagen en waar informatie kan worden gevonden in digitale apparatuur. We zijn in het dagelijks leven voor veel zaken afhankelijk van digitale apparatuur en veel informatie is in digitale vorm opgeslagen. Maar hoe een digitaal apparaat exact werkt en zijn data opslaat en kan herroepen, is voor veel mensen niet geheel duidelijk. Een digitaal rechercheur kent alle ins en outs en zorgt voor een gedegen onderzoek naar digitale data en digitale apparatuur.

Samen naar de waarheid!
Cynthia