Regelmatig vermoeden mensen dat ze ziek worden door toedoen van een ander. Al eerder heb ik verschillende artikelen geschreven over de manieren waarop je aanwezige stoffen in je lichaam kunt opsporen.

Alle stoffen die in je lichaam terechtkomen, verspreiden zich door het lichaam heen. De bloedbaan werkt als een snelweg, waarmee de stoffen naar alle hoekjes van het lichaam worden getransporteerd. Als het lichaam de stoffen niet (meer) kan gebruiken, worden de (rest)stoffen afgebroken en via de natuurlijke weg weer het lichaam uitgeleid.

Zo kunnen we in verschillende delen van het lichaam vaststellen of er vreemde stoffen aanwezig zijn of aanwezig zijn geweest.

Maar met het met vaststellen van de aanwezigheid van vreemde (en soms schadelijke) stoffen in je lichaam, is nog niet aangetoond op welke wijze het middel in het lichaam terecht is gekomen.

Een vervolgonderzoek naar de bron van de stoffen is dan noodzakelijk.

Terugredeneren

 

Vaak kan wel via de meetmethode enigszins worden nagegaan in welke tijdsperiode de stoffen in het lichaam terecht zijn gekomen.

Ook kan soms de stof zelf aanwijzingen geven over de wijze waarop het in het lichaam is gekomen. Sommige stoffen worden gemakkelijker opgenomen via de lucht dan via voedsel.

Daarmee rekening houdend, kan worden teruggeredeneerd naar de mogelijke situatie waarin de stof het lichaam binnen heeft kunnen komen.

Heeft iemand iets vreemds gegeten? Heeft iemand ergens iets gedronken dat een beetje vreemd smaakte of dat werd opgedrongen door iemand anders?

Of is iemand in een ruimte geweest waar mogelijk vreemde stoffen in de lucht aanwezig waren?

Heeft iemand pas klachten gekregen na het gebruik van een nieuw schoonmaakmiddel of wasmiddel?

Allemaal vragen die kunnen helpen bij het zoeken naar de herkomst van de in het lichaam aangetroffen stoffen.

Vervolgonderzoek

 

Wanneer er vermoedens bestaan of juist opties zijn uitgesloten, kan een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Eventueel resterende voedingsmiddelen of dranken kunnen worden onderzocht op de aanwezigheid van de gezochte stof.

En ook een onderzoek aan de lucht in een bepaalde ruimte kan plaatsvinden. In bepaalde ruimtes kan met verschillende meetmethoden vastgesteld worden welke stoffen aanwezig zijn in (de lucht in) een ruimte (bijvoorbeeld micro-organismen en schimmels).

En bij een dergelijk onderzoek wordt ook vastgesteld wat de meest waarschijnlijke oorzaak van aanwezige schadelijke stoffen is én hoe deze oorzaken kunnen worden opgelost.

Niet alleen een vaststelling van de herkomst, maar ook een advies over voorkomen in de toekomst.

Aantonen, herkomst vaststellen en de oorzaak oplossen

 

Als je weet dat er een vreemde, of zelfs schadelijke stof in je lichaam aanwezig is, heb je duidelijkheid over de herkomst van je klachten. Maar het is minstens zo belangrijk om de bron te identificeren, zodat herhaling van het innemen van de stof kan worden voorkomen. En wellicht ook een verantwoordelijke kan worden aangewezen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

 

Heb je een vraag over bovenstaand artikel, of wil je zelf een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.