Terminologie kan erg belangrijk zijn. De termen ‘echt’ en ‘authentiek’ en de termen ‘vals’ en ‘vervalst’ worden door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil tussen deze termen dat van groot belang kan zijn in ieder onderzoek naar een vals opgemaakt of vervalst object.

Deze week een uitleg van de termen echt, authentiek, vals en vervalst.

Echt

De term ‘echt’ is een ruim begrip. Men zou kunnen stellen dat alles wat we om ons heen kunnen waarnemen echt is. Een contract waarboven staat ‘arbeidsovereenkomst’ en dat wordt afgesloten met een handtekening onder de tekst ‘werknemer’ en een handtekening onder de tekst ‘werkgever’, kan door onafhankelijke derde worden herkend als ‘echt arbeidscontract’.

Maar wat nou als de persoon wiens naam bij de tekst ‘werkgever’ staat, geen eigen bedrijf heeft?  Of als de werknemer eenzelfde ondertekent contract in zijn bezit heeft waar een ander salarisbedrag op staat? Dan is het eerder beschreven contract nog steeds ‘echt’.

Authentiek

Om aan te duiden dat een object niet is aangetast in zijn oorsprong, herkomst of doel, gebruiken we de term ‘authentiek’.
‘Authentiek’ betekent in deze ‘zoals origineel en onder toestemming van alle partijen opgemaakt’.

Een handtekening is authentiek wanneer deze is geplaatst door de persoon die de handtekening gebruikt als kenbaarheid van zijn identiteit, maar wanneer deze handtekening wordt gekopieerd en op een ander document wordt geplakt, is de handtekening nog steeds authentiek, maar het document niet…

Vals

De term ‘vals’ wordt gebruikt om aan te geven dat een object vanaf de oorsprong een kopie, namaak of niet authentieke weergave is van hetgeen het claimt te zijn. Van het begin af aan is er niets authentiek geweest aan een vals object. Een nagemaakt €100,- biljet dat is opgemaakt vanaf een A4-papier en vervolgens is beprint, beschreven en beschilderd zodat het niet meer van echt te onderscheiden is, is een vals eurobiljet.

Vervalst

Een vervalst document of object, is een object dat in eerste instantie authentiek was, maar door aanpassingen in iets anders is gemaakt. De aanpassingen kunnen op verschillende zaken betrekking hebben. Wanneer een 0 wordt toegevoegd aan een bedrag op een cheque, is de waarde van de cheque verandert, wanneer de naam op deze zelfde cheque is aangepast, is de beoogde ontvanger (of beoogde afzender) verandert.

In de praktijk

Stel ik heb een leeg parfumflesje gekocht, dit vul ik met water uit de kraan en ik voeg enkele druppels sterk ruikende olie toe. Vervolgens haal ik een opdruk van een ander (duur merk) parfumflesje af en plak dit op mijn eigen flesje. De volgende dag laat ik het flesje aan mijn vrienden zien en zeg ik dat ik het dure merkparfum heb gekocht.

Is mijn parfum echt, authentiek, vals of vervalst?

Wat denk jij?

De uitleg van deze termen is voor discussie vatbaar. Wat vind jij ervan? Ben je het met me eens of hanteer jij andere definities voor (één van) deze termen? Geef je reactie weer in het veld hieronder en start de discussie met andere waarheidszoekers!

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Hebben jouw vrienden en collega’s ook te maken met deze terminologie? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk kunnen profiteren van deze informatie.