2019 is begonnen!

Traditioneel worden aan de start van een nieuw jaar, nieuwe doelen gesteld. 5 kg afvallen, gezonder eten, een marathon rennen, een carriérestap maken, noem maar op.

Ieder jaar blijkt weer dat 80% van de goede voornemens stranden. Ze worden geen werkelijkheid. Vaak belanden ze op de ‘goede voornemens-lijst’ van het volgende jaar, maar soms ook verdwijnen ze in de vergetelheid.

Twee elementen die zorgen dat het bereiken van goede voornemens een stuk dichterbij komt, zijn kennis en een plan.

Doel bij iedere onderzoeksaanvraag

Bij iedere onderzoeksaanvraag hebben wij het stellige voornemen (keiharde doel) om de opdrachtgever duidelijkheid te bieden.

Kennis en een plan zijn de dingen die wijzelf en onze opdrachtgever nodig heeft om tot het beoogde resultaat te komen.

Kennis

Wij vragen onze opdrachtgevers soms het hemd van het lijf. Hiermee proberen we zoveel mogelijk informatie over de situatie te verkrijgen. Deze informatie (kennis) zorgt er immers voor dat we onze opdrachtgevers zo goed mogelijk kunnen adviseren in hun specifieke situatie.

We geven ook veel informatie. Wij vinden het belangrijk dat we onze opdrachtgevers alle kennis geven die nodig is om te begrijpen wat we doen en waarom we bepaalde dingen op een bepaalde manier doen.

Kennis zorgt voor de juiste verwachtingen. Wij gebruiken de kennis om te weten wat we kunnen verwachten als we op een locatie aankomen of wanneer we sporenmateriaal overhandigd krijgen.

Onze opdrachtgevers krijgen met de juiste kennis ook de juiste verwachtingen over wat er gaat gebeuren en wat de mogelijke resultaten kunnen zijn.

Plan

Zonder plan (actiestappen) wordt geen enkel doel bereikt. Om een doel te bereiken moeten stappen worden gezet. En wanneer deze stappen worden gezet volgens een bepaalde planning, wordt de kans op het bereiken van het doel groter. Als je immers geen stappen zet, of de stappen in de verkeerde volgorde uitvoert, wordt de kans op het bereiken van het doel kleiner of zal het op zijn minst waarschijnlijk langer duren.

Aan de start van ieder onderzoek gebruiken we de kennis om een plan te maken. Ook onze opdrachtgever is onderdeel van het plan en van de actiestappen.

In het plan wordt opgenomen welke stappen (acties) we gaan ondernemen en in welke volgorde. Bij iedere stap stellen we een subdoel vast. Het plan bevat ook verwachte tijdsduur en de benodigdheden voor iedere stap.

Het plan geeft houvast en duidelijkheid zowel voor ons als voor onze opdrachtgever. En natuurlijk zorgt het plan ervoor dat we consequent en efficiënt naar het doel toewerken.

2019

Ook in 2019 blijven we opdrachtgevers helpen hun waarheidsvraagstukken te beantwoorden. Heb je vragen of wil je een specifieke situatie met ons bespreken, aarzel dan niet en neem contact met ons op. We geven je vrijblijvend kennis en advies over de mogelijkheden en de zaken die je kunt verwachten.

Samen naar de waarheid! (ook in 2019!)
Cynthia