Een schoenafdruk is een klassiek en bekend forensisch spoor. In vele detective-verhalen werd een dader gevonden door zijn schoenafdruk op de plaats delict en modderige schoenen die onder in zijn kledingkast werden gevonden.

De waarde van een schoenafdruk

In de huidige tijd worden schoenafdrukken veel minder vaak gebruikt bij het oplossen van een misdrijf en het vinden van de dader.

Dit heeft onder andere te maken met de waarde van een schoenafdruk op een locatie. Want: betekent de aanwezigheid van een schoenafdruk ook dat de eigenaar van de schoenen het delict heeft gepleegd?

En belangrijker nog: Hoe bewijs je dat de eigenaar van de schoenen ook zelf zijn schoenen heeft gedragen toen de afdruk op de locatie is geplaatst?

Aanwijzingen uit schoenafdrukken

Toch kunnen schoenafdrukken een belangrijke aanwijzing zijn bij het onderzoek na een incident. Schoenafdrukken kunnen iets zeggen over de route die de daders hebben afgelegd. En hiermee dus aanwijzingen geven voor de ‘zwakke plekken’ in de beveiliging van een gebouw.

Ook kan een schoenafdruk iets zeggen over de persoon die de schoen gedragen heeft. De lengte van de afdruk is een aanwijzing voor de schoenmaat, en hiermee ook voor de lengte van de drager van de schoenen. Hier moet natuurlijk wel voorzichtig mee omgegaan worden. Lichaamslengte en schoenmaat, staan wel in verhouding, maar lichaamslengte kan nooit sluitend uit een schoenmaat worden afgelezen.

De afstand tussen schoenafdrukken kan iets zeggen over de grootte van de passen die de drager van de schoenen heeft gezet. Soms kan zelfs worden geconcludeerd dat de drager heeft gerend of gesprongen.
En een groepje schoenafdrukken bij of over elkaar heen, kan duiden op een plaats waar de drager van de schoenen zich heeft schuilgehouden, heeft gewacht, zijn spullen in orde heeft gemaakt of zijn doel heeft geobserveerd.

Meerdere verschillende schoenafdrukken kan duiden op meerdere personen, al kan meestal niet worden vastgesteld of de schoenafdrukken omstreeks dezelfde tijd zijn geplaatst. Eén paar afdrukken kan al wel uren eerder zijn geplaatst dan het tweede paar. Maar ook die wetenschap kan weer helpen. Wellicht is de dader eerst op onderzoek uitgegaan om later terug te komen.

Betekenis van een schoenafdruk

Er is veel informatie af te leiden uit één of meer schoenafdruk(ken). De betekenis van de afdrukken is echter heel erg afhankelijk van de context van de situatie.

Een afdruk alleen zegt niet zoveel; we laten allemaal iedere dag veel afdrukken achter. Pas als aan de afdruk de juiste betekenis kan worden toegekend, kan de afdruk helpen om de identiteit van de pleger van een feit te vinden en de wijze van toedracht van het incident te reconstrueren.

En op basis van die wetenschap, kunnen volgende stappen worden gezet naar bewijsmateriaal dat meer waarde heeft bij het bewijzen van het incident en/of de identiteit van de dader.

Ook al is een schoenafdruk een beetje in de vergetelheid geraakt, hij kan nog steeds van grote waarde zijn bij de start van een forensisch onderzoek.

Samen naar de waarheid!
Cynthia