Deze week kwam een zaak aan de orde van een vermissing: Piet Beentjes. Piet is voor het laatst op Texel gezien, voor hij 30 jaar geleden spoorloos verdween. Er is een documentaire gemaakt waarin betrokkenen vertellen over Piet en de vermissing. Deze documentaire is 21 november uitgezonden op NPO2.

Forensisch adviseur Marco Bosmans van Forensicon werd afgelopen week gevraagd om met NOS naar Texel te reizen. Hem werd gevraagd wat er – forensisch gezien – nog mogelijk is in deze vermissingszaak.

Begin bij het begin

Waar moet je beginnen in een zaak die al 30 jaar oud is? Bij het dossier. De zaak van Piet Beentjes is in 1987 wel door de politieorganisatie opgepakt. Er zijn getuigen gehoord, er zijn materialen verzameld en er is een dossier aangelegd. Dit dossier bevat waardevolle informatie over het onderzoek van toen, en wellicht aanknopingspunten voor een nieuw onderzoek.

En ook als er in een oude zaak geen dossier is aangelegd (of het dossier niet meer beschikbaar is), is het belangrijk om terug te gaan naar het begin. Wat is er gedaan door alle betrokkenen direct na het opmerken van het incident (in dit geval: de verdwijning)? Welke materialen zijn bewaard gebleven? Welke mensen waren er toen betrokken?

Getuigen en betrokkenen

Het geheugen van getuigen en betrokkenen vervaagt in 30 jaar. Met name details worden vergeten door het menselijk geheugen. En ook onder invloed van de media kunnen herinneringen veranderen.

Maar nog steeds kan relevante informatie worden gevonden bij betrokkenen en getuigen. Wellicht zijn mensen bereid om zaken te vertellen waar ze eerder niet over gesproken hebben. Omdat ze dat niet hebben gedurfd of zich niet hebben gerealiseerd dat het belangrijk kan zijn.

De verstreken tijd kan zeker invloed hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen. Ieder gegeven zal moeten worden geverifieerd aan de hand van andere bronnen. Maar een invalshoek die nog niet is bekeken, kan wel aanleiding vinden voor (forensisch) onderzoek in een verklaring van een betrokkene of getuige.

Forensisch onderzoek

De forensische wetenschap heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 30 jaar. Denk alleen al aan DNA-onderzoek. Er kan nu zoveel meer informatie worden gevonden in sporen dan enkele decennia geleden, dat het altijd de moeite waard is om na te gaan welke (materiele) sporen over de gebeurtenis bewaard zijn gebleven.

In veel gevallen zal de tijd zelf ook zijn invloed hebben op de materiële sporen. Afhankelijk van de bewaarcondities en de aard van het sporenmateriaal zullen sommige sporen niet meer goed te onderzoeken zijn, maar de wetenschap maakt het mogelijk om ook uit oude en beschadigde sporen nog informatie te herleiden.

Oude zaken

Ook al heeft een incident zich lang(er) geleden afgespeeld, en zijn er wellicht getuigen niet meer beschikbaar voor onderzoek of sporenmaterialen niet meer voorhanden en locaties niet meer beschikbaar, er zijn altijd nog mogelijkheden voor nader onderzoek. Een frisse blik in een oude zaak kan altijd nog waardevolle informatie opleveren.

Samen naar de waarheid!
Cynthia