Vier onderdelen van een volledig vingerafdrukken referentiesignalement

Vingerafdrukken zijn een sterk identificerend spoor dat vaak wordt aangetroffen bij een onderzoek. Een vingerafdruk van een locatie vinden, zichtbaar maken en veiligstellen is één ding. Hiernaast moet er ook een referentiesignalement aanwezig zijn om de gevonden afdruk mee te vergelijken. De kwaliteit van het referentiesignalement is van groot belang. Met een goed referentiesignalement is de kans het grootst dat een vergelijking een betrouwbaar resultaat (wel of geen overeenkomst) oplevert.

Vingerafdrukken referentiesignalement

Een goede weergave van de vingerafdrukken van iemand is meer dan een afdruk van de toppen van de vingers op een papier.
Ga het voor jezelf maar eens na. Als je een papier vasthoudt, een handtekening op een contract plaatst, een mok oppakt of een ander voorwerp vasthoudt, raak je het voorwerp niet altijd met de toppen van je vingers aan. Meestal zijn het juist de zijkanten van je vingers die in aanraking zijn met het oppervlak.

Hiernaast vinden we eigenlijk nooit een mooi, gaaf spoor waarin de papillairlijnen en unieke kenmerken goed zichtbaar zijn. We vinden altijd alleen maar kleine deeltjes met lijnen, waarbinnen we zoeken naar voldoende punten om een vergelijking te kunnen maken.

Om de partiële sporen die we vinden of zichtbaar maken goed te kunnen vergelijking, is dus volledig referentiemateriaal nodig. Referentiemateriaal van alle afdrukken die een persoon met zijn hand of vingers kan hebben achtergelaten.

Vier onderdelen van een volledige referentie

Afzonderlijke vingers
Alle vingers afzonderlijk van elkaar. Hierbij is het van belang om de vingertop van nagel tot nagel in kaart te brengen. Wanneer met inkt en papier wordt gewerkt, kan men de vinger van links naar rechts afrollen over het papier.
Voor een volledige vinger kan hier ook een stukje van het eerste kootje worden meegenomen.

Handpalm
De handpalm is een groot oppervlak dat vele sporen kan achterlaten wanneer een object wordt vastgehouden. Met name het bovenste deel van de handpalm (net onder de vingers) is een ruimte die vaak sporen achterlaat wanneer een object is vastgehouden.

Schrijverspalm
Op het moment dat iemand schrijft, wordt vaak de zijkant van de handpalm in een gesloten (vuist) of bijna-gesloten houding op het papier geplaatst. Bij handgeschreven teksten ziet men vaak een schrijverspalm op het papier. (Bijkomend voordeel: aan de hand van de schrijverspalm kan men een uitspraak doen of de schrijver vermoedelijk rechts- of linkshandig is).

Vingers in relatie tot elkaar / Greep
Een ‘greep’ van iemand levert een bijzondere combinatie van afdrukken op van verschillende vingers en soms de (muis van de) handpalm. De greep –met name van de vingers – geeft de relatie tussen de vingers van een hand weer. Deze greepafdruk kan apart worden vastgelegd door de vingers tegen elkaar aan in één keer een afdruk te laten maken.

De taak van de onderzoeker

Als je een rol speelt bij de opsporing van misstanden, ben je een belangrijke factor in het onderzoek en zijn jouw handelingen van invloed op het succes van het vervolgonderzoek. Zorg dat je altijd je onderzoek zo goed mogelijk uitvoert. De kans op succes wordt hiermee enorm vergroot.

Samen naar de waarheid!
Cynthia