Soms zijn de kleine handelingen die we uitvoeren van groot belang voor het vervolg van het opsporingsonderzoek. Het labelen van sporenmateriaal is bijna een handeling die wordt uitgevoerd zonder erbij na te denken.

Voor een onderzoeker die in aanraking komt met de verpakking en die niet bij het verzamelen van het materiaal is geweest, is het label meestal de eerste en meest directe vorm van informatie die de onderzoeker krijgt over het materiaal dat in de verpakking zit.

Met duidelijke en volledige informatie op het label, kun je de onderzoeker helpen om het verpakte sporenmateriaal op de juiste wijze te behandelen.

Doel van het label

Het labelen van sporenmateriaal heeft als eerste doel om aan te geven wat er in de verpakking zit. Met een duidelijk label hoeft men niet steeds de verpakking open te maken om te zien wat er in zit.
Iedere keer dat een verpakking geopend wordt en het sporenmateriaal wordt blootgesteld aan de open lucht, de onderzoeker en andere omstandigheden, kan de integriteit van het materiaal worden aangetast.

Naast de bescherming van het materiaal en duidelijkheid over de inhoud van de verpakking, heeft het labelen nog andere doelen:

 • Bescherming van de onderzoeker (aanduiding van mogelijk schadelijke materialen);
 • Aanduiding van de bewaarcondities;
 • Aanduiding van bijzonderheden.

Informatie op een label

De informatie op een label kan verschillen, afhankelijk van het soort materiaal dat in de verpakking zit. Op verpakt referentiemateriaal (bv. DNA-swab, vingerafdrukkensignalement) moeten bijvoorbeeld de persoonsgegevens van de donor worden vermeld, terwijl deze gegevens niet op gevonden sporenmateriaal worden vermeld (immers, bijna nooit is bekend van wie het materiaal afkomstig is).

Toch zijn er wel richtlijnen te formuleren met betrekking tot de informatie op een label.

Op ieder label dient minimaal de volgende informatie te worden opgenomen:

 • Omschrijving van het materiaal;
 • Uniek (spoor-)nummer
 • Aanduiding zaakidentificatie (nummer of codenaam)
 • Datum en tijd opname
 • Locatie opname
 • Naam onderzoeker

Hiernaast kan de volgende informatie worden toegevoegd op het label of de verpakking, indien van toepassing:

 • Bewaarcondities;
 • aanduiding van schadelijkheid van het materiaal;
 • Overige bijzonderheden.

Volledige informatie op een label helpt je bij het beschermen van het gevonden onderzoeksmateriaal.
Het helpt – en beschermt – tevens je collega’s in de onderzoeksketen die via het label informatie verkrijgen over het veiliggestelde materiaal.

Het invullen van een label, een kleine handeling bij het verzamelen en verpakken van sporenmateriaal, kan zo van grote waarde zijn verderop in het traject.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Ken jij mensen in je netwerk die in aanraking komen met sporenmateriaal? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook jouw netwerk kan profiteren van deze informatie.