Grafologie

Grafologie is de kunst van het herkennen van karaktereigenschappen in het schrift van een persoon. De wijze waarop letters worden vormgegeven zegt iets over het karakter van de auteur, volgens grafologen.

Bij het onderzoek naar misstanden kan grafologie worden ingezet om een achtergrondbeeld te verkrijgen van een schrijver van bijvoorbeeld een dreigbrief of een zelfmoordbrief.

Geen wetenschap

Grafologie wordt echter niet erkend als wetenschap. De totstandkoming van de kenmerken van handschrift die aan karaktereigenschappen worden toegerekend, kan door niemand worden toegelicht.

Toch zijn er nog steeds velen die beweren karaktereigenschappen te herkennen uit handschrift. En, kijk maar eens naar je eigen handschrift; als ik gespannen ben of haast heb, schrijf ik anders dan wanneer ik ontspannen een stuk tekst op een papier schrijf.

Grafologie en forensisch schriftonderzoek

Grafologie wordt soms verward met forensisch schriftonderzoek. Het zijn echter twee volledig verschillende disciplines.

Forensisch schriftonderzoek is – evenals grafologie – gebaseerd op de wijze waarop letters worden vormgegeven. Maar forensisch schriftonderzoek richt zich hierbij op de onbewuste spieraansturing die een schrijver zich eigen heeft gemaakt tijdens het proces van het leren schrijven.

Forensisch schriftonderzoek leidt alleen tot een uitspraak over de identiteit van de schrijver van tekst. Of over de overeenkomstige schrijver van meerdere teksten, zonder dat de daadwerkelijke identiteit van de auteur bekend is. Forensisch schriftonderzoek zal echter nooit leiden tot een uitspraak over de karaktereigenschappen van de auteur.

Ziektebeelden en gemoedstoestand

In de grafologie wordt tevens geschreven over het herkennen of zelfs voorspellen van ziektebeelden van de auteur.
Ook in forensisch schriftonderzoek worden de invloeden die bepaalde ziekten van de auteur kunnen hebben op het schrift herkend. Ziekten die de spieraansturing beïnvloeden, zoals Parkinson of ALS, hebben effecten die zichtbaar zijn in het handschrift.

Een forensisch schriftonderzoek zal echter nooit leiden tot een uitspraak over de ziekte die een schrijver (vermoedelijk) heeft, maar alleen rekening houden met de reden waarom het handschrift van een persoon mogelijk veranderd is.

De gemoedstoestand van een schrijver is een ander kenmerk dat door grafologen kan worden herkend. Grafologisch onderzoek kan leiden tot een uitspraak over de emoties die de auteur voelde tijdens het schrijven.
In forensisch schriftonderzoek zien we ook bij eenzelfde schrijver verschillende schriften terugkomen. De unieke schrijverkenmerken waarop schriftvergelijkend onderzoek is gebaseerd, blijven echter aanwezig in het schrift, ongeacht in welke gemoedstoestand de schrijver zich bevond tijdens het plaatsen van het schrift.

Ontvangers van een grafologisch rapport herkennen zich vaak wel in de beschreven karakteristieken die uit hun handschrift zijn afgeleid. Als forensische onderzoeksmethode wordt grafologisch onderzoek echter niet erkend als betrouwbare methode.

Samen naar de waarheid!
Cynthia