Onderzoeksresultaten die voortkomen uit een particulier recherche of forensisch onderzoek zijn alleen waardevol als de resultaten tot stand zijn gekomen op een integere wijze. Achteraf dient altijd te worden aangetoond dat de materialen die zijn onderzocht en de bewijsmiddelen die worden gepresenteerd informatie geven over de originele situatie.

 

De integriteit van het sporenmateriaal dient dus te worden geborgd, gedurende het gehele onderzoekstraject. Achteraf moet altijd kunnen worden aangetoond op welke wijze een onderzoeksresultaat tot stand is gekomen en wie betrokken is geweest bij het verzamelen en onderzoek naar bewijsmiddelen.
Belangrijk hulpmiddelen voor het aantonen van de integriteit van sporenmateriaal zijn de ‘Chain of Custody’ en de ‘Chain of Evidence’.

Chain of Custody

De Chain of Custody beschrijft alle personen die op enig moment gedurende het onderzoekstraject in aanraking zijn geweest met het materiaal of bewijsmiddel. De Chain of Custody start bij de persoon die voor het eerst in aanraking komt met het materiaal. Ook als een persoon geen (onderzoeks)handelingen met het materiaal uitvoert, maar op enig moment wel de beschikking heeft over het materiaal, maakt hij onderdeel uit van de Chain of Custody.
De postbode bijvoorbeeld, die een gedegen afgesloten doos of envelop transporteert van A naar B, heeft een bepaalde periode de beschikking gehad over het materiaal en maakt dus deel uit van de Chain of Custody.

Chain of Evidence

De Chain of Evidence heeft betrekking op het materiaal zelf. De Chain of Evidence vertelt waar het materiaal is geweest en wat er met het materiaal is gebeurd. Alle handelingen die met het materiaal zijn uitgevoerd, worden vastgelegd zodat achteraf kan worden gecontroleerd of de handelingen hebben geleid tot een integer en waardevol onderzoeksresultaat.
De wijze van beeldverbetering bij foto- of video-opnamen bijvoorbeeld moet goed worden vastgelegd, zodat men achteraf na kan gaan of de integriteit van de originele opnamen bewaard zijn gebleven.

Samenhang ‘Custody’ en ‘Evidence’

Ook al lijkt het veel op elkaar, er zijn belangrijke verschillen tussen de Chain of Custody en de Chain of Evidence. Een onderzoeker kan sporenmateriaal voor twee dagen onder zijn beschikking hebben (Custody), en er in deze tijd verschillende handelingen mee hebben uitgevoerd (indicatief onderzoek, chemische analyse, opslag, transport, etc.) (Evidence).

Samen tonen de Chain of Custody en Chain of Evidence aan op welke wijze het materiaal of middel heeft geleid tot de uiteindelijke onderzoeksresultaten. Wanneer deze integriteitsaanduidingen niet volledig zijn, kunnen onderzoeksresultaten worden geweigerd als bewijsmiddel in een gerechtelijk traject. Dat zou toch zonde zijn van het werk dat we als waarheidszoekers uitvoeren.

Op welke wijze borg jij de integriteit van je onderzoeksresultaten? Laat het weten in het reactieveld hieronder; met de verschillende ideeën en werkwijzen helpen we elkaar.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Hebben jouw vrienden en collega’s ook te maken met sporenmateriaal en het aantonen van bewijs? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk kunnen profiteren van deze informatie.