Je lichaam is een bijzonder instrument. Voortdurend zijn er processen aan het werk. Deze processen zorgen voor voortdurende verandering van de aanwezige stoffen in je lichaam.

De processen zorgen ervoor dat bepaalde waarden min of meer constant blijven, maar meer nog zorgt je lichaam ervoor dat alles wat in je lichaam wordt gestopt, wordt verwerkt en dat de onbruikbare producten je lichaam weer verlaten.

De aanwezigheid (of juist afwezigheid) van verschillende stoffen in je lichaam hebben vaak een grote invloed op hoe je je voelt. Dorst als je lichaam water te kort komt, trek of honger als je lichaam voedingsstoffen nodig heeft. En een misselijk of onwel gevoel als je lichaam andere stoffen tekort komt of juist teveel heeft.

Medisch versus forensisch

medisch vs forensischDe medische wereld is de eerste die onderzoek doet naar de middelen die effect hebben op je lichaam en gezondheid.

Maar ook in forensisch onderzoek is de staat van het lichaam en de stoffen die erin aanwezig zijn vaak een belangrijk element.

Het verschil zit in de doelstelling die de medische en de forensische discipline nastreven.

Voor de medische wereld is het van belang om te weten of het lichaam nog goed functioneert. Om na te gaan waar eventuele klachten vandaan komen, om vervolgens advies of behandeling te kunnen geven waardoor de klachten stoppen.

Voor de forensische discipline is de doelstelling vaker het onderzoeken hoe een middel (of gebrek aan een stof) in een lichaam terecht heeft kunnen komen.

Brede screening of gericht onderzoek

Helaas is het nog niet mogelijk om met één onderzoek uit een bloeddruppel alle aanwezige stoffen in een lichaam in kaart te brengen.

Zowel uit medische als uit forensische hoek, wordt eerst geprobeerd om middels de symptomen/klachten en de omschrijving van de situatie na te gaan wat voor soort stof mogelijk in het lichaam gevonden kan worden.

Vervolgens kan een analyse worden uitgevoerd waarbij wordt nagegaan of een specifieke stof in het lichaam aanwezig is. Als de specifieke stof niet bekend is, kan ook een bredere screening worden uitgevoerd, waarbij wordt nagegaan of een middel uit een groep stoffen aanwezig is in de bloeddruppel. Bij een dergelijke screening wordt gezocht naar stoffen uit een bepaalde categorie. Ook bij deze screeningen worden dus niet alle aanwezige stoffen in kaart gebracht.

Op basis van de resultaten van de eerste screening of het eerste onderzoek, kan mogelijk een vervolg worden geadviseerd

Korte of langere termijn

De aanwezige stoffen in het lichaam veranderen voortdurend. Het lichaam zal steeds proberen zichzelf in balans te houden. Ongewenste stoffen worden hierdoor verwijderd uit het lichaam.

korte of lange termijn 1Dat betekent ook dat na enige tijd (uren tot dagen/weken) stoffen niet meer in lichaamsmateriaal zoals bloed of urine kan worden teruggevonden. De stoffen zijn immers afgevoerd en niet meer in het lichaam aanwezig.

Hoofdhaar geeft ons op dit moment een kijkje in het verleden. De stoffen die de hoofdhaarcellen hebben gevoed toen ze werden aangemaakt in de haarwortel, blijven aanwezig in de haarcellen als deze de haarwortel hebben verlaten. De haarcellen krijgen dan geen voeding meer en zullen ook geen stoffen meer afstoten. De tijd blijft stilstaan in de haarcel.

Hoofdhaarcellen bieden de mogelijkheid om nog onderzoek uit te voeren naar stoffen die in het lichaam aanwezig zijn geweest, nadat ze het lichaam al verlaten hebben.

Het lichaam verandert voortdurend en de processen in ons lichaam zorgen ervoor dat we gezond blijven en dat ongewenste stoffen zo snel mogelijk worden afgevoerd. Maar met onderzoek aan de juiste lichaamscellen, kan vaak nog worden teruggevonden welke stoffen er in ons lichaam aanwezig zijn (geweest).

Samen naar de waarheid!
Cynthia