Particulier forensisch onderzoek kost geld.
Het is vaak één van de eerste vragen die worden gesteld: ‘Wat kost dit onderzoek?’

Hier tegenover staat een bepaalde waarde van het onderzoek.

Een particulier onderzoeker inschakelen doe je niet zomaar. De resultaten van een particulier forensisch onderzoek geven je antwoorden op vragen waar je nu geen zekerheid over hebt (of die je niet kunt onderbouwen).

Vaak zal je de antwoorden van forensisch onderzoek willen gebruiken om een situatie recht te zetten of schade die je (of jouw cliënt/opdrachtgever) hebt opgelopen, vergoed te krijgen.

Dit kan middels een juridisch traject of middels een goed gesprek waarbij duidelijke en heldere afspraken worden gemaakt tussen de schuldeiser (de benadeelde) en de schuldenaar (de verantwoordelijke / aansprakelijke voor de schade).

Hoe dan ook, je zal moeten aantonen dat schade is opgelopen en wie verantwoordelijk is voor de schade. Als deze twee factoren niet vaststaan, zal de schade in veel gevallen niet worden vergoed.

Zoals in eerdere artikelen uitgelegd biedt de forensische wetenschap mogelijkheden om onomstotelijk, waterdicht bewijs te leveren omtrent bepaalde zaken.

Een afweging die dan gemaakt kan worden betreft de waarde van de schade die is geleden tegenover de kosten van het forensisch onderzoek.
Voor veel mensen speelt hier ook de rechtvaardigheid mee. Iemand die schade heeft veroorzaakt, moet hiervoor verantwoordelijkheid dragen en aansprakelijk gesteld kunnen worden, nog afgezien van de financiële schade.

Vooraf kunnen geen zekerheden gegeven worden of beloftes gedaan over de resultaten van forensisch onderzoek. Helaas. Het kan altijd gebeuren dat een onderzoek wordt uitgevoerd, waarna de er geen eenzijdige conclusie geformuleerd kan worden.
Met een gedegen, vooraf gemaakte afweging, kun je voor jezelf wel nagaan of de inzet van forensisch onderzoek in jouw situatie echt waardevol kan zijn.

4 vragen bij het vaststellen of de kosten opwegen tegen de waarde

Wanneer je zelf, jouw cliënt of jouw opdrachtgever, twijfels heeft die zijn gebaseerd op de kosten van onderzoek, zorg dan dat je de volgende factoren helder krijgt:

  • Wat is de waarde van de schade die wordt onderzocht?
  • Hoe groot is de kans op succes met het onderzoek? (en met succes wordt bedoeld: de waarschijnlijkheid dat er een eenduidig antwoord wordt verkregen met het onderzoek)
  • Hoe groot is de rol van de forensische onderzoeksresultaten naast overige bewijsmiddelen?
  • Begrijp je zelf hoe je de onderzoeksresultaten van forensisch onderzoek kunt gebruiken bij het behalen van je recht?

Pas als je al deze vragen voor jezelf kunt beantwoorden (samen met ons en/of met je (juridisch) adviseur), kan je voor jezelf goed afwegen of de kosten van het onderzoek opwegen tegen de waarde ervan.

Verhalen van de kosten van onderzoek

En een laatste belangrijke vraag: Zijn er wegen mogelijk om de kosten van het forensisch onderzoek te verhalen? In veel gevallen zal het antwoord op deze vraag ‘ja’ zijn.

In het ebook ‘3 Manieren om de kosten van forensisch onderzoek te verhalen’ kun je hier alles over lezen.  Je kunt het ebook gratis downloaden aan de rechterzijde naast dit artikel.

Forensisch onderzoek staat nooit op zichzelf. Forensische onderzoeksresultaten zijn slechts een middel waarmee een doel bereikt kan worden. Zorg dat jij je doel bereikt, voor jezelf of voor je cliënt.

Samen naar de waarheid!
Cynthia