Afgelopen week zijn de eindexamens voor de middelbare scholieren weer begonnen. En hiermee ook de strijd tegen examenfraude. De leerlingen moeten tijdens de examens laten zien wat ze weten. Wat ze zelf weten, niet wat hun buurman weet.

 

Afkijken, spiekbriefjes, het geheugen van je rekenmachine gebruiken, franse woordjes op je arm onder je horloge geschreven… Wie heeft het vroeger niet gedaan? Ik sta er steeds weer verbaasd van hoe creatief leerlingen kunnen zijn.

Examenfraude door docenten

Maar bij examens blijkt ieder jaar weer dat niet alleen leerlingen vals spelen voor een hoog of hoger cijfer. Ieder jaar worden er wel één of enkele docenten betrapt die de examenantwoorden van hun leerlingen hebben verbeterd. Met name bij meerkeuzevragen is het voor de docent erg makkelijk om de leerlingen ‘een handje te helpen’.

De keren dat de fraude wordt opgemerkt, gebeurt dit vaak omdat de tweede corrector ziet dat verbeterde antwoorden met een andere pen zijn geschreven.

Vaak is dit inderdaad met het blote oog te zien. Maar lang niet altijd. Er zijn maar genoeg blauwe en zwarte pennen, die ogenschijnlijk met dezelfde kleur blauw of zwart schrijven. En wanneer een tweede corrector niet zeker is van zijn vermoedens, zal hij dit ook niet altijd melden.

Met behulp van forensisch onderzoek kan deze zekerheid wel worden verkregen.

Onderzoek naar peninkten

Ook al lijken twee pennen met dezelfde blauwe inkt te schrijven, in de chemische structuur zal de inkt altijd anders zijn. Door de procedures bij de productie, zijn er zelfs verschillen aan te tonen in twee pennen van hetzelfde merk.

Bijvoorbeeld met lichttechnieken kan zeer snel onderscheid worden gemaakt tussen twee inkten die ogenschijnlijk hetzelfde zijn.

De chemische structuur van de inkten zorgt ervoor dat de inkten ook verschillend reageren; door van die wetenschap gebruik te maken kan worden aangetoond dat de correcties met een andere pen hebben plaatsgevonden dan het eerstgegeven antwoord.

Eerlijk

Fraude is nooit eerlijk. Ook al is het een leerling nog zo gegund om een examen te halen; een eerlijke beoordeling geeft het beste weer wat de leerling in huis heeft. Ook voor zijn/haar toekomst is dit belangrijk. En natuurlijk is het niet terecht als één of enkele leerlingen worden ‘geholpen’ terwijl andere leerlingen op eigen kracht een voldoende moeten zien te halen.

Gelukkig helpt de wetenschap ons om (examen)fraude aan het licht te brengen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia