In het artikel van afgelopen week vertelde ik over de rol van een forensisch arts bij het beoordelen van het ontstaan van lichamelijk letsel na een (gewelds)incident.

Forensisch artsen kunnen echter in nog meer situaties een rol spelen.

 

Medische conditie

In sommige situaties kan de medische conditie van (één van de) betrokkene(n) bij een incident belangrijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand beschuldigd wordt van het uitvoeren van bepaalde handelingen, terwijl hij die handelingen door zijn conditie misschien helemaal niet kan uitvoeren.

Als een invalide persoon die gebruik maakt van een rolstoel ervan wordt beschuldigd dat hij bij een achtervolging over een twee meter hoog hek is geklommen, zullen wellicht enkele wenkbrauwen worden gefronst.

Maar soms is de situatie niet zo simpel. Wanneer een persoon met krachtverlies in zijn armen ervan wordt beschuldigd een steen te hebben gegooid, zal een forensisch arts een uitspraak kunnen doen over de vraag of de persoon überhaupt fysiek in staat was om de steen te gooien. Hierbij zal dan onder andere in acht worden genomen hoe zwaar de steen is, welke afstand de steen heeft afgelegd en welke schade hij heeft aangericht ; ofwel: met welke kracht de steen is gegooid.

Hiernaast zal de forensisch arts inzicht moeten verkrijgen in de beperkingen van de betrokkene. Zowel vanuit het ziektebeeld van de betrokkene als vanuit de daadwerkelijke kracht die de betrokkene nog wel in zijn arm heeft.

Tijdens het opsporingsproces

Niet alleen bij het beoordelen van letsel dat al bestaat, maar ook tijdens een lopende opsporingsproces speelt een forensisch arts een rol.

Bloed afnemen bij een persoon voor bijvoorbeeld een screening op toxicologische stoffen of het bloed alcoholgehalte, mag alleen plaatsvinden door een persoon die ervoor is opgeleid om bloed te prikken. In veel situaties kan, bij een vermoeden van bijvoorbeeld drogering, de huisarts een bloedmonster afnemen. Wanneer een forensisch arts de procedure echter uitvoert, zal deze ook direct rekening houden met alle factoren die van belang zijn bij een forensisch monster.

De forensisch arts is voornamelijk bekend van het onderzoek aan overleden lichamen. Zoals vorige week en hierboven beschreven kan een forensisch arts in veel meer situaties een belangrijke rol spelen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia