In een particulier opsporingsonderzoek wordt een antwoord gezocht op een vraag van een opdrachtgever. Meestal is de opdrachtgever in een schadelijke situatie belandt, en wil duidelijkheid over de situatie om bijvoorbeeld gevolgen te verbinden aan deze situatie. Dit kunnen gevolgen zijn voor de verantwoordelijke van de schade, maar ook preventieve gevolgen ter voorkoming van de situatie in de toekomst.

Om een opdrachtgever te helpen in zijn situatie, dient hij een volledig beeld te hebben van de situatie die jij voor hem onderzoekt. Pas als het beeld compleet is, kan de opdrachtgever beslissingen nemen over de gevolgen die hij aan de situatie verbindt.

Om een situatie volledig in kaart te brengen, zijn zeven facetten van belang. Deze facetten kunnen worden vertaald in zeven vragen;

De 7 W’s

Wie is er verantwoordelijk voor de ontstane schade?
Wat is er precies gebeurt?
Waar heeft de situatie zich afgespeeld?
Wanneer heeft de situatie zich afgespeeld?
Waarmee is de schade toegebracht?
Waarom heeft de situatie plaatsgevonden?
– Op welke wijze is de situatie tot stand gekomen?

De antwoorden op de 7 W’s hebben ook allen hun eigen taak.

Situatie en verantwoordelijke

De ‘Wie’ en de ‘Wat’-vragen geven meestal antwoord op de belangrijkste vraag van de opdrachtgever. Welke handelingen zijn precies uitgevoerd  en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De handelingen die zijn uitgevoerd bepalen of een situatie schadelijk of onschuldig is. (Is dat antieke beeld per ongeluk omgestoten, of is het bewust tegen de muur gegooid?) Het antwoord op de wie-vraag geeft inzicht in de persoon die aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade.

Omstandigheden

De ‘Waar’ en ‘Wanneer’-vragen hebben betrekking op de omstandigheden waaronder de schadelijke situatie heeft plaatsgevonden. In veel situaties maken de antwoorden op deze vragen het verschil tussen een onschuldige en schadelijke situatie.

Drie uur een computerspelletje spelen kan geen kwaad, maar de situatie wordt schadelijk wanneer dit gebeurt op de werkplek en onder werktijd.

Uitvoering

De ‘Waarmee’ en ‘Welke wijze’ vragen geven inzicht in de totstandkoming van de situatie. Een schadelijke situatie bestaat (bijna) altijd uit een serie van handelingen. Soms zijn preventieve maatregelen bewust omzeild om de situatie te laten plaatsvinden.

De antwoorden op deze vragen kunnen voor de opdrachtgever erg van belang zijn om herhaling van de situatie in de toekomst te voorkomen. Wanneer duidelijk is hoe een situatie heeft kunnen ontstaan, kunnen preventieve maatregelen worden getroffen.

Motivatie

Personen kunnen vele verschillende redenen hebben om schade toe te brengen. De ‘Waarom’- vraag geeft inzicht in de reden van de verantwoordelijke om de schade te doen ontstaan.

Het antwoord op deze vraag heeft geen directe consequenties voor de omvang van de schade of de toedracht. Dit antwoord kan wel bepalend zijn voor de reactie van de benadeelde, de gevolgen die er aan de situatie worden verbonden. Ook kan de motivatie worden meegenomen in de preventie van de situatie in de toekomst.

De 7 W’s in een particulier onderzoek

Vaak heeft een opdrachtgever zelf al een beeld van de situatie. Een aantal antwoorden op de  7 W-vragen zijn al bekend. Door naar de verschillende W’s te vragen, verkrijg je vaak al belangrijke aanwijzingen voor het onderzoek naar de overgebleven vragen.

Wanneer je in een particulier onderzoekstraject de antwoorden op alle 7 W’s invult, creëer je een volledig beeld over de situatie voor de opdrachtgever.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Hebben vrienden, kennissen en/of collega’s ook te maken met opsporing? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk kunnen profiteren van deze informatie.