Een (potentiële) opdrachtgever neemt pas contact op met een particulier onderzoeker als hij zelf denkt dat een particulier onderzoek nodig is – of hem kan helpen bij het beantwoorden van zijn vragen en het behalen van zijn doelstelling.

Dit betekent direct dat het onderzoek eigenlijk al is begonnen nog voordat de particulier onderzoeker is benaderd. 

De opdrachtgever heeft immers een reden om jouw te benaderen. En die reden is dat hem iets is opgevallen. Er is iets anders dan anders. Er is iets niet normaal.

Wanneer alles conform de verwachtingen is, zal er niets gebeuren. Pas als ergens een gegeven of een handeling niet meer aansluit op de verwachtingen, zal er een alarmbel afgaan en zal een onderzoek plaatsvinden.

 

En dat is wel normaal

Dit doen we allemaal. Iedere dag handelen we, en reageren we op zaken om ons heen. Pas wanneer er iets niet voldoet aan onze verwachtingen – als iets anders is dan anders – valt het ons op en kijken we verder naar wat er aan de hand is. Vervolgens zullen we meestal proberen om de (voor ons) ‘normale’ situatie te herstellen.

Ditzelfde doet een opdrachtgever ook. Hij heeft iets gesignaleerd wat buiten het normale patroon valt, gaat eerst zelf op onderzoek uit om na te gaan of hij kan achterhalen wat de oorzaak is en of en hoe het weer kan worden opgelost.
Pas wanneer de opdrachtgever zelf geen oorzaak en/of oplossing kan achterhalen, zal hij hulp inschakelen. Bijvoorbeeld door het bellen van een particulier onderzoeker.

Het uitgangspunt van je intakegesprek zal dus ook zijn om in kaart te brengen wat de trigger is geweest voor de opdrachtgever om jou te benaderen.

Wat is nou eigenlijk normaal?

Als particulier onderzoeker is het je taak om inzicht te krijgen in het gedrag van bepaalde personen. Wat is ‘de normaal’ in deze situatie? Pas wanneer je weet hoe de ‘normale situatie’ eruit ziet, kun je bepalen welke zaken opvallen en verder kunnen worden onderzocht.

Ben dus nooit te snel met je oordeel. Pas als je weet wat ‘normaal gedrag’ is in de situatie van de opdrachtgever, kun je bepalen op welke wijze je het beste onderzoek kan doen naar de ‘niet normale’ trigger die heeft geleid tot jouw inzet.

Neem de tijd om de werkwijze en dagelijkse gang van zaken van alle betrokkenen te leren kennen, voordat je conclusies verbindt aan je bevindingen. Zet je eigen ‘normaal’ opzij, en leer van de ‘normaal’ van je opdrachtgever en alle overige betrokkenen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia