In dit artikel wil ik je graag meenemen achter de schermen bij Forensicon.
Als een opdrachtgever contact met ons opneemt willen we in eerste instantie een zo goed mogelijk advies geven voor deze specifieke vraagsteller. Daar hebben we echter wel wat informatie en soms wat tijd voor nodig. In dit artikel leg ik uit wat er bij ons gebeurt als iemand voor het eerst contact met ons legt.

De eerste vraag

Een onderzoek begint bij ons meestal wanneer een potentiële opdrachtgever (bv. een advocaat, een fraude-onderzoeker of een benadeelde particulier) ons benadert.

‘Ik zit in deze situatie, kunnen jullie me helpen?’ 

Of

‘Ik wil graag dat jullie onderzoek X uitvoeren op dit materiaal.’

En dan begint bij ons het proces.

Vragen

In eerste instantie beginnen we met vragen stellen.
Niet teveel, want wij willen niet teveel informatie weten die ons mogelijk in een bepaalde richting stuurt. Daarbij wil de opdrachtgever ons ook eerst een beetje leren kennen voordat hij alles over zijn situatie aan ons vertelt.

Maar ook niet te weinig, want wij hebben informatie nodig om goed te kunnen adviseren over de mogelijke onderzoeken in de specifieke situatie.

Soms vinden mensen dat vervelend. De vragen die zij eigenlijk beantwoord willen hebben is ‘Kan het?’ en ‘Wat kost het?’ en vaak ook ‘Hoe lang duurt het?’.

Met al deze vragen proberen we voor onszelf twee dingen in kaart te brengen:

  1. Wat is de doelstelling van deze opdrachtgever?
  2. Welke facetten spelen er allemaal die van invloed zijn op het advies dat we kunnen geven?

Met nr. 1 gaan we na welk doel onze opdrachtgever – en dus ook wij – nastreven. Hiernaast zijn wij verplicht om na te gaan of de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft bij het stellen van zijn vragen.

Nr. 2 is van groot belang om een goed advies te kunnen geven. Er zijn vele onderzoeksmogelijkheden, maar afhankelijk van de verschillende factoren die spelen, (zoals de aard van het onderzoeksmateriaal, kans op aanwezigheid van sporen, beschikbaarheid origineel materiaal en referentiemateriaal, etc.) brengen we in kaart welk onderzoek of welke verschillende onderzoeken tot het gewenste resultaat (nr. 1) voor de opdrachtgever kunnen leiden.

Naast deze factoren luisteren we ook naar de wensen van de opdrachtgever. Soms willen opdrachtgevers niet dat we andere mensen benaderen voor het afstaan van referentievingerafdrukken bijvoorbeeld. We houden rekening met deze wensen bij het geven van het advies.

De deskundigen

Als we voldoende informatie hebben van de opdrachtgever geven we direct advies of gaan we nader overleggen met een specifieke deskundige van Forensicon. De forensisch onderzoeker/adviseur die de telefoon beantwoordt, kan niet iedere diepgaande specialistische vraag zelf beantwoorden.

Alle specialistische vragen worden met de deskundige besproken, waarbij uw adviseur de doelstelling en alle andere bovengenoemde factoren in de gaten houdt. De specialist adviseert en informeert alleen over zijn deskundigheidsgebied.

Veel zaken zijn complex doordat er verschillende fasen in het onderzoek moeten worden doorlopen of doordat er verschillende specialisaties bij betrokken zijn.
Bijvoorbeeld een dreigbrief die zowel op vingerafdrukken als op handschrift moet worden onderzocht. Als er inderdaad vingerafdrukken aanwezig zijn op de brief, zal referentiemateriaal moeten worden verzameld en een vergelijkend onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Deze tweede en derde stap zijn echter afhankelijk van het succes van het vinden van vingerafdrukken op de brief.

Wanneer de contactpersoon/adviseur alle gegevens paraat heeft en een gedegen advies kan uitbrengen, nemen we weer contact met de opdrachtgever op.

Gedegen advies

De adviseur koppelt de verzamelde informatie terug aan de (potentiële) opdrachtgever. Hierbij wordt zowel advies gegeven over de onderzoeksmogelijkheden, de wijze van vormgeving van het onderzoek, het materiaal dat benodigd is en de eerste stappen die moeten worden gezet om het onderzoeksproces in gang te zetten. Natuurlijk worden ook de bijbehorende kosten van het onderzoek besproken.

De achtergrondinformatie van de situatie, de vraagstelling van de opdrachtgever en de informatie over het onderzoeksvoorstel worden ook opgenomen in een schriftelijke opdrachtomschrijving. Hiermee krijgt de opdrachtgever helder inzicht in het onderzoeksvoorstel en de wijze waarop zijn doelstellingen worden bereikt.

Soms vindt dit hele proces plaats in één gesprek, en soms duurt het enkele dagen om een goed advies uit te brengen.
Pas wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met het voorstel, worden concrete afspraken gemaakt en wordt het onderzoek gestart.

We brengen altijd pas een advies uit wanneer we er zeker zijn dat het advies ook de best mogelijke optie voor de opdrachtgever is.

Aarzel niet om deze eerste stappen te zetten. We adviseren u graag.

Samen naar de waarheid!
Cynthia