Weergave van een locatie

Wanneer je een locatie onderzoekt, of het nu is na een brand, na een diefstal of na een vechtpartij; een belangrijk onderdeel van je onderzoek is het vastleggen van de locatie. Naast de locatie van het incident, zijn tevens de inrichting van de ruimte en de in- en uitgangen van de locatie van belang.

Het fotografisch vastleggen van de locatie heeft meerdere doelen, waaronder het geven van een beeld van de locatie op het moment van het incident. Een persoon die niet op de incidentlocatie is geweest, vormt zich een beeld van de situatie aan de hand van de gemaakte foto’s.

Fotografie heeft echter ook zijn beperkingen. Je kunt veel foto’s maken die elkaar overlappen; de kijker zal alsnog zijn verbeelding moeten gebruiken om de ruimte voor zich te zien.

Een aanvulling op foto’s om de kijker te helpen zich een beeld te vormen van de incidentlocatie, is het tekenen van een plattegrond.

Plattegrond

Een plattegrond helpt iemand die niet op de locatie is geweest, om zich een beeld te vormen van de locatie, van de plaats van de gemaakte foto’s in het grotere geheel van de locatie en geeft een beeld van de gevonden sporen en aanwezige items in relatie tot elkaar.

Hiernaast geeft een plattegrond een duidelijker beeld van ruimte en afstanden dan foto’s. In veel situaties is het van belang om te weten hoeveel ruimte een persoon heeft gehad om te bewegen.

Enkele tips:

  • Zorg voor een goede afstandsverhouding tussen de verschillende objecten in je plattegrond. Geef de afstanden aan in je plattegrond. Meet of schat de afstanden en geef ze weer in je tekening. Gebruik een zo goed mogelijke schaal op je tekening.
  • Je plattegrond hoeft geen gedetailleerd beeld te geven van bijvoorbeeld de aanwezige meubels in een woonkamer. Een vierkant of cirkel die aangeeft dat er een tafel staat is voldoende.
  • Teken wat je ziet, niet wat je denkt of verwacht aanwezig te zijn.
  • Geef in je plattegrond ook de locatie van de gevonden sporen aan.
  • Verwijs via nummers of een legenda vanuit je plattegrond naar de bijbehorende foto’s.
  • Gebruik eventueel symbolen of tekens om items aan te geven, verwerk de betekenis in een legenda.
  • Dateer en onderteken de plattegrond, zodat de plattegrond deel uitmaakt van je verslaglegging van de locatie.

Kan ik wel goed genoeg tekenen?

Het maken van een plattegrond vereist niet dat je een echte kunstenaar of goed tekenaar bent.
Wanneer je op de locatie bent is pen en papier goed genoeg om een beeld te schetsen van de locatie en inrichting. Als je ook de afstanden in je plattegrond aangeeft, kun je de schets later uitwerken in een duidelijkere plattegrond.
Er zijn verschillende programma’s die je kunnen helpen om een goede plattegrond te maken. Het voordeel van deze programma’s is tevens dat je de mogelijkheid hebt om foutjes te verwijderen. Enkele voorbeelden zijn: Floorplanner, Gliffy en Trimble SketchUp. In sommige situaties is Paint ook een prima programma.

Tekening van sporendrager

Naast het maken van een plattegrond van een locatie, kan soms ook het tekenen van een sporendrager, inclusief de aanwezige sporen een duidelijk beeld geven aan de lezer van je rapport.

Samen naar de waarheid!
Cynthia