Vandaag is het tweede kerstdag. In bijna alle woningen staat een kerstboom, versierd met kerstballen, slingers en lampjes, te fonkelen. In Nederland worden sparren het hele jaar door gekweekt speciaal voor het kerstfeest in december.

De kerstbomen die in de Nederlandse woonkamers staan, worden voornamelijk gekweekt in Nederland, België en Duitsland. Het duurt ongeveer 5 tot 10 jaar voordat een spar gekapt wordt en als kerstboom kan worden versierd.

Datering van hout in forensisch onderzoek

In het forensisch onderzoek wordt datering van hout gebruikt bij bijvoorbeeld het vaststellen van de authenticiteit van een antieke viool of de datering van het frame van een schilderij. Hierbij wordt aan de hand van dateringkenmerken in het hout bepaald uit welke periode het hout afkomstig is.

Bij bomen wordt de leeftijd onder andere bepaald aan de hand van de jaarringen die aanwezig zijn in de boomstam. De wetenschap die zich bezighoudt met ouderdom en herkomst van hout heet Dendrochronologie.

Jaarringen

Jaarringen bestaan uit donkere en lichte kringen. In het voorjaar groeien bomen sneller en worden de lichtere ringen gevormd. Zodra het kouder wordt, groeien bomen langzamer en worden de donkere ringen gevormd. De cellen zitten dan dichter op elkaar. Een donkere en een lichte ring vormen samen een jaar van groei.

Ook de omstandigheden waarin een boom groeit, heeft invloed op de groei van de boom en de vorming van de stam. De bodemsoort, ernstige droogte, een insectenplaag of een object dat de groei van de boom beïnvloedt, laten allemaal sporen na in de stam.
Wanneer de groeiomstandigheden gunstig zijn, wordt een bredere groeiring gevormd. De verschillen hierbij zijn minimaal. In de dendrochronologie wordt de breedte van jaarringen tot op een honderdste millimeter bepaald.

Herkomst hout

Het effect van de groeiomstandigheden zorgt ervoor dat aan de hand van een stam ook de geografische herkomst van het hout kan worden bepaald. Is het hout afkomstig uit Noord-Nederland, België of Frankrijk?

Dendrochronologen hebben kalenders aangelegd van de vorming van jaarringen in verschillende gebieden. Deze kalenders lopen tot duizenden jaren terug in de tijd.

Wanneer er twijfel bestaat over de oudheid van een houten object, worden de jaarringen in kaart gebracht en vergeleken met de jaarkalenders. Aan de hand van deze vergelijking kunnen experts een uitspraak doen over de herkomst van het hout.

Conclusie

Wanneer twijfel bestaat over de authenticiteit van een object waar hout in verwerkt is, kan dendrochronologie belangrijke aanwijzingen geven over de oudheid en herkomst van het aanwezige hout.

Samen naar de waarheid!
Cynthia