Manieren waarop een tatoeage je uniek maakt

Ieder persoon is uniek. We hebben allemaal een uniek DNA-profiel en unieke uiterlijke kenmerken. Zelfs look-a-likes kunnen nog van elkaar worden onderscheiden bij nadere bestudering.

Mensen kunnen er ook zelf voor kiezen om een kenmerk aan te brengen op hun lichaam dat zo uniek is, dat het kan dienen als identificerend kenmerk.

Tegenwoordig hebben veel mensen een tatoeage. Er zijn echter geen twee personen met exact dezelfde tatoeage, met dezelfde kenmerken. De keuzes van de drager en de acties van de tatoeëerder, maken dat nooit twee keer exact dezelfde tatoeage wordt geplaatst.

Met een tatoeage kies je er dus zelf voor om een uniek, blijvend kenmerk aan je uiterlijk toe te voegen.

6 Kenmerken van een tatoeage

 1. Afbeelding
  Iedere tatoeage is uniek. Vaak kiezen mensen voor een zelfgemaakte tekening, die een betekenis heeft. Of mensen kiezen een plaatje en laten daar aanpassingen in aanbrengen. Al is het alleen maar in de kleur of de grootte, iedere aanpassing maakt een tatoeage uniek.
 2. Locatie
  Ook de locatie op het lichaam is bij iedereen verschillend. De keuze van de locatie is persoonlijk en, naast de afbeelding, een uniek kenmerk van een persoon.
 3. Kenmerken van de maker
  Het plaatsen van een tatoeage gebeurt door de creatieve hand van de tatoeëerder of door middel van het overtekenen van een afbeelding. Het overtekenen vindt dan plaats via de hand van de tatoeëerder.
 4. Gebruikte materialen
  Er zijn verschillende inkten en apparatuur in omloop waar tatoeages mee worden geplaatst. Verschillende soorten inkten zullen een verschillende kleur achterlaten. En ze reageren ook anders in verloop van tijd.
 5. Wijze van genezen van het lichaam
  Een tatoeage wordt aangebracht middels prikjes in de huid. Er ontstaat dus een wond waar inkt ingespoten wordt. De huid heeft ook een aantal dagen nodig om te genezen. En dit genezingsproces is een natuurlijk proces van het lichaam zelf. Ieder lichaam zal daar iets anders mee omgaan.
 6. Combinatie met andere kenmerken
  Veel mensen houden het niet bij één tatoeage. Een combinatie van unieke tatoeages vormt samen nog een uniek kenmerk, evenals de combinatie met andere lichaamskenmerken (geslacht, postuur, littekens, moedervlekken, etcetera).

Met al deze aspecten in gedachte, is een tatoeage meer dan een mooie afbeelding. Het is een nieuw, extra identificerend kenmerk.

Tatoeage in een signalement

Om twee redenen worden beschrijvingen opgemaakt van personen: beschrijven van een persoon waarnaar wordt gezocht, of beschrijven van een persoon om zijn identiteit te achterhalen.

Wat we eigenlijk doen met een signalementsbeschrijving, is personen uitsluiten van overeenkomst met het signalement. Met behulp van de beschrijving gaan we in onze gedachte na of we iemand kennen (of zien), die aan de beschrijving voldoet. Iedereen die afwijkt van de beschrijving, valt af. Net zolang tot er één (of een klein) aantal personen overblijft, die wel voldoen aan het beschreven signalement.

Een tatoeage, inclusief de verschillende eigenschappen ervan, zorgt voor een extra kenmerk, waarmee nog meer mensen uitgesloten worden van overeenkomst met het signalement.

Samen naar de waarheid!
Cynthia