Dagelijks maken mensen afspraken met elkaar. Deze afspraken worden – zeker als het zakelijke afspraken betreft – op een document omschreven en vervolgens door alle betrokken partijen bevestigd door middel van ondertekening van het document.
De gemaakte afspraken dienen vervolgens door alle partijen worden nagekomen. Het is dus aantrekkelijk om deze documenten te vervalsen en zo een wederpartij aan een afspraak te houden.

Er zijn veel verschillende manieren waarop een document kan worden vervalst. Ik noem hier vijf veelvoorkomende vervalsingstechnieken.

5 x document vervalsing

 1. Vervalsen handtekening
  De fraudeur maakt een nieuw document op, met hierin nieuwe of aangepaste afspraken en plaatst hieronder een handtekening van iemand anders.
 2. Toevoegen van informatie
  Het toevoegen van een 0 aan een bedrag of het toevoegen van een extra artikel in een overeenkomst. Zowel met balpen als digitaal kunnen eenvoudig teksten worden toegevoegd aan een bestaand document.
 3. Eén pagina uit een meer-pagina’s tellend document veranderen
  Deze vervalsingstechniek is de reden waarom meer-pagina’s tellende overeenkomsten vaak op iedere pagina worden geparafeerd. Het vervangen van één pagina in een overeenkomst, verandert immers de handtekening op de laatste pagina niet.
 4. Digitaal knippen en plakken
  Ingescande documenten kunnen gemakkelijk worden geknipt en geplakt tot één document. Op deze manier kunnen zelfs authentieke handtekeningen op een vervalst document worden geplaatst.
 5. Antidatering
  Het wijzigen van een datum op een origineel opgemaakt document of een document nieuw opmaken en daarop een verkeerde datum plaatsen. Meestal staat er een datum op het document uit een periode (ver) voorafgaand aan de datum waarop het document daadwerkelijk is opgemaakt.

Eh, helpen we nu de fraudeurs niet een handje?

Natuurlijk willen we vervalsers niet wijzer maken dan dat ze zijn. Bovenstaande wijzen van vervalsing komen veelvuldig voor en al deze manipulaties aan documenten kunnen worden onderzocht met behulp van verschillende onderzoekstechnieken.

Wanneer we allemaal op de hoogte zijn op welke wijze documenten worden vervalst, kunnen we op tijd signaleren dat een document niet authentiek is, en met de juiste onderzoeken de vervalsing blootleggen. Als iedere vervalsing wordt gesignaleerd, met behulp van onderzoek bewezen en gevolgen heeft voor de vervalser (eventueel via de rechter), is het plegen van fraude op deze wijze niet meer aantrekkelijk. De pakkans wordt immers veel te groot.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Heb jij wel eens te maken gehad met een vervalst document? Laat het me weten in het comment veld hieronder. Wat voor document was het? Welke vervalsingstechniek was gebruikt?