Forensisch onderzoek begint bij het verzamelen van sporen. Wanneer sporen op een juiste manier worden verzameld (veiliggesteld), kan het vervolgonderzoek goed worden uitgevoerd. Daarentegen, wanneer bij het veiligstellen van sporen niet op de juiste manier wordt gehandeld, belemmert dit het vervolgonderzoek in het laboratorium.

Bij het veiligstellen van sporen komen veel regels en richtlijnen kijken, die een gedegen en efficiënt vervolgonderzoek mogelijk maken. Het komt echter regelmatig (of zelfs vaak) voor dat opdrachtgevers zelf al sporenmaterialen hebben gevonden en handelingen hebben uitgevoerd. Wat doe je dan? Kun je de sporenmaterialen nog ‘redden’? Hoe ga je om met materialen die een opdrachtgever bij jou op je bureau legt?

Wanneer je besluit om het materiaal veilig te stellen, denk dan aan de volgende tips:

1. Raak het materiaal in geen geval aan

Een natuurlijke eerste reactie wanneer een opdrachtgever je een materiaal overhandigt, is om het materiaal op te pakken en nader te bekijken. Raak sporenmateriaal echter niet aan.
Op het moment dat je het materiaal oppakt, plaats je je eigen vingerafdrukken en DNA op het materiaal en vernietig je mogelijk de informatie die het materiaal verbergt.
Laat het materiaal liggen waar de opdrachtgever het weglegt op het moment dat jij voor het eerst op de hoogte bent van het bestaan van het materiaal.

2. Geschiedenis materiaal

Vraag goed na wat de geschiedenis van het materiaal is. Waar is het materiaal aangetroffen? Waar komt het materiaal vandaan? Welke handelingen zijn sinds de vondst uitgevoerd met het materiaal. Wie heeft het materiaal allemaal aangeraakt? …
Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het materiaal. Dit is van groot belang met betrekking tot de (vervolg)onderzoeksmogelijkheden, bij de keuze voor het vervolgonderzoek en de interpretatie van de onderzoeksresultaten.

3. Fotografeer het materiaal

Leg de staat van het materiaal fotografisch goed vast. Fotografeer alle verschillende kanten van het materiaal en leg de bijzonderheden goed vast.
Leg indien mogelijk ook de originele vindplaats van het materiaal vast. De vindplaats in relatie tot omliggende objecten (meubilair, toegangswegen, etc.) kan van groot belang zijn voor de beoordeling van de bruikbaarheid van het materiaal, de keuze voor vervolgonderzoek en de interpretatie van de onderzoeksresultaten.

4. Veiligstellen van documenten

Regelmatig bestaat sporenmateriaal uit papieren documenten. Contracten, overeenkomsten, dreigbrieven, enveloppen… Noem maar op.
Documenten moeten worden veiliggesteld waarbij al deze sporen bewaard blijven. Hanteer documenten voorzichtig met een pincet en stel ze veilig in een papieren of plastic zakje. Overschrijf de verpakking vervolgens niet meer! Bij overschrijving ontstaat er doordrukschrift op het onderzoeksdocument.

5. Biologische sporen

Biologische sporen (DNA, menselijke vloeistoffen, planten, dierlijke materialen, etc) moeten altijd worden veiliggesteld in een papieren verpakking. Biologische stoffen zijn onderhevig aan biochemische processen die niet zomaar worden gestopt wanneer het materiaal wordt veiliggesteld. Het rottingsproces loopt gewoon door en versnelt zelfs wanneer biologische sporen worden verpakt in een luchtdichte (plastic) verpakking.

De volgende vijf tips bewaar ik tot volgende week.

Wanneer je de tien top tips implementeert in je eigen werkzaamheden zorg je er zelf voor dat je in ieder onderzoek bruikbaar sporenmateriaal in handen hebt.

Welke vragen heb jij nog over het veiligstellen van sporenmateriaal? Stel je vraag in het reactieveld hieronder.

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Hebben vrienden en collega’s ook te maken met opsporing en het veiligstellen van materialen? Deel dit artikel door op de tweet, like of share buttons te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk kunnen profiteren van deze informatie.