Waarheidszoekers zijn aparte mensen. Ze beschikken over een bepaalde combinatie van eigenschappen, waardoor ze goed zijn in het vinden van informatie die andere mensen niet zien. En ze geven niet op voordat ze precies weten hoe de vork in de steel zit.

Gelukkig zijn niet alle mensen gelijk. We hebben allemaal eigenschappen waar we in meer of mindere mate goed in zijn. En juist de combinatie van die eigenschappen maken dat we beschikken over de mogelijkheden om in iedere situatie de waarheid te vinden.

Hieronder staan 10 eigenschappen die vaak worden teruggezien bij waarheidszoekers.
Herken jij jezelf?

10 eigenschappen van een waarheidszoeker

1. Nieuwsgierig

Je wilt altijd graag het naadje van de kous weten. Het geeft je een onbevredigd gevoel als je niet precies weet hoe een situatie in elkaar zit. Je bent ook erg geïnteresseerd in de achtergrond van verschillende onderwerpen en wil graag steeds nieuwe dingen blijven leren.
In een onderzoek naar de waarheid is het van belang om door te blijven zoeken totdat alle vragen in een onderzoek beantwoordt zijn. 

2. Integer

Je bent eerlijk en oprecht in alles wat je doet. Je roddelt niet en houdt persoonlijke informatie voor jezelf. Je gaat correct om met gevoelige data. Je komt je beloftes na en verteld vooraf aan de betrokkenen wat je gaat doen.
Bij een waarheidsonderzoek heeft de onderzoeker bijna altijd te maken met een benadeelde of een slachtoffer. De werkzaamheden en resultaten zijn van groot belang voor alle betrokkenen in het onderzoek. Integriteit is een groot goed in de waarheidsvinding.

3. Nauwkeurig

Je hebt aandacht voor detail en controleert je eigen werk nog een keer om zeker te zijn dat het correct is.
In een opsporingsonderzoek is nauwkeurigheid van het grootste belang. Wanneer achteraf niet kan worden aangetoond op welke wijze de onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen, kan het hele onderzoek onbruikbaar worden verklaard. Een onnauwkeurigheid in het onderzoek kan grote gevolgen hebben voor de uiteindelijke resultaten.

4. Objectief

Je staat open voor verschillende oorzaken. Je neemt beslissingen op basis van de kennis die je hebt verkregen door eigen waarneming en onderzoek. Je laat je niet leiden door de emoties van jezelf of van anderen bij het vormen van een oordeel.
Een onderzoek vindt plaats op verzoek van één van beide partijen in een (mogelijk) geschil. Er is immers een situatie waarbij (één van) de betrokkenen twijfelt aan de waarheid. In ieder onderzoek is het belangrijk om objectief te blijven. Zoek naar de waarheid, onafhankelijk van het vermoeden van de opdrachtgever. 

5. Analytisch

Je kunt de verschillende aspecten in een groter geheel identificeren. Vervolgens scheid je hoofd- van bijzaken en schat de verschillende aspecten op waarde. Je komt tot een oplossing of antwoord in een vraagstuk door het leggen van verbanden tussen de gegevens die je hebt verzameld over de verschillende onderdelen van een groter geheel.
De waarheid in een situatie kan slechts worden gevonden wanneer alle verschillende relevante aspecten zijn onderzocht en de resultaten met elkaar zijn gecombineerd. 

6. Kritisch

Je vraagt jezelf steeds af of je bevindingen wel kloppen. Door middel van onderbouwing met bewijsmiddelen controleer je of je bevindingen en conclusies nog steeds correct zijn. Je neemt pas een standpunt in, als je voldoende argumenten en aantoonbare bewijsmiddelen hebt verzameld.
In een (forensisch) waarheidsonderzoek is het van belang om steeds kritisch te kijken naar je bevindingen. Wat zijn de mogelijke oorzaken van deze bevindingen? Zijn er nog andere opties mogelijk? Pas als de onderbouwing dusdanig sterk is dat er geen andere uitleg meer mogelijk is, kun je een betekenis geven aan de onderzoeksresultaten.

7. Respectvol

Je beoordeelt iedereen gelijk. Ongeacht achtergrond is ieder mens voor jouw gelijkwaardig. Je oordeelt niet en realiseert je dat iedere handeling en gebeurtenis tot stand is gekomen over een bepaalde periode en met bepaalde oorzaken. Je kunt je inleven in een ander, zonder dat je het eens hoeft te zijn met zijn/haar beweegredenen.
Respect voor eenieder die je tegenkomt in een opsporingsonderzoek is erg belangrijk. Je onderzoekt maar één specifieke situatie. Je krijgt niet het volledige inzicht in iemands karakter of leven. Wanneer je zonder oordeel betrokkenen bevraagt over een gebeurtenis, zal je het meest eerlijke antwoord ontvangen en tegelijkertijd uitleg krijgen over de redenen en oorzaken van de situatie.

8. Geduldig

Je kunt wachten op resultaat zonder ontmoedigd te raken. Je vind het niet erg om te moeten wachten op resultaat, ook als je niet weet hoe lang je precies moet wachten. Je bent vastberaden en geeft niet op wanneer een proces even niet lijkt te lukken of langer duurt dan je had verwacht.
Wachten op resultaat is van groot belang in een onderzoek naar de waarheid. De sporen zijn aanwezig. De signalen die je vertellen wat er is gebeurt liggen (geduldig) te wachten tot de onderzoeker ze vindt. Met geduld en doorzettingsvermogen bereik je uiteindelijk je doel; de waarheid.

9. Creatief

Je bedenkt oplossingen wanneer het bestaande plan niet werkt in een bepaalde situatie. Je ziet kansen en mogelijkheden, waar anderen afhaken.
Als waarheidszoeker kun je door middel van creatieve oplossingen in iedere situatie je onderzoek uitvoeren en je doelen bereiken. Hierbij is het wel van belang dat je de randvoorwaarden in het oog houdt. 

10. Communicatief vaardig

Je kunt in je communicatie aansluiten bij de achtergrond van de luisteraar. Je bent in staat om je bevindingen en onderzoeksresultaten uit te leggen aan toehoorders met een verschillend kennisniveau, achtergrond en belang bij het onderzoek.
Als onderzoeker is het belangrijk om te communiceren met verschillende partijen die betrokken zijn of raken bij het onderzoek. Zowel de opdrachtgever, de onderzochte persoon alsook de belangenbehartiger en eventueel een rechter zullen moeten begrijpen hoe je onderzoeksresultaten tot stand zijn gekomen en wat de resultaten betekenen in de overkoepelende situatie.

En nu jij…

Herken je jezelf in de genoemde eigenschappen?
Zijn er nog eigenschappen die je belangrijk vindt voor een waarheidszoeker en die hierboven niet genoemd zijn? Vermeld ze in het reactievak hieronder en maak de lijst compleet!

Samen naar de waarheid!
Cynthia

P.S. Hoe denken jouw collega’s over de eigenschappen van een onderzoeker? Deel dit artikel met je netwerk door op de buttons hieronder te klikken.