2-daagse cursus Signaleren van Fraude

Begrijp de fraudeur, herken de fraude.

Nog altijd worden, onder andere, verzekeraars geconfronteerd met de aanzienlijke financiële gevolgen van fraude. Het detecteren van en omgaan met fraude en fraudeurs is niet eenvoudig. Vroegtijdige herkenning heeft onder andere te maken met de kennis, alertheid en gespreksvaardigheden van de medewerker die een onderzoek uitvoert.

De cursus Signaleren van Fraude is een intensief tweedaags programma (incl. overnachting), ontwikkeld met en voor fraude-coördinatoren en fraude-onderzoekers.
Na het volgen van de cursus beschikken de deelnemers over de kennis om zelf signalen van fraude te herkennen in de (on)bewuste werkwijze en het gedrag van fraudeurs. Tevens kan de deelnemer zichzelf op de juiste wijze positioneren om op een respectvolle manier zo veel mogelijk feiten te achterhalen om vermoedens van fraude te bevestigen of te ontkrachten.

Uw docenten maken veelvuldig gebruik van aansprekende actuele casuïstiek vanuit hun eigen deskundigheidsgebied.

⇛  Dhr. Alex van Duuren is fraude-expert op het gebied van identiteitsdocumenten en reisdocumenten.
⇛  Drs. Koen Koster heeft als (forensisch) klinisch psycholoog ruime ervaring in het voeren van gesprekken en interviews met cliënten die informatie achter proberen te houden dan wel mooier laten lijken.
⇛  Drs. Marnix Willems is gespecialiseerd in fraude-interviewen en het adviseren bij complexe vraagstukken waarbij culturele achtergronden van betrokkenen een prominente rol spelen.

Ook is er tijdens het programma ruimte om eigen vraagstukken in te brengen. U leert zowel van de docenten als van de ervaring van de andere deelnemers. Samen met ervaren acteurs traint u uw vaardigheden die u kunt toepassen bij uw fraudeonderzoeken.

 

Welke kenmerken in identiteitsdocumenten, gedragspatronen en (non)verbale handelingen duiden op signalen van (moedwillig) frauduleus handelen?

Deskundige (vak)docenten

R

Hoge waardering

Concreet toepasbaar

NA TWEE CURSUSDAGEN KUNT U HET VOLGENDE:

✅ Doeltreffender een eerste selectie maken van claims die zonder verder onderzoek afgewikkeld kunnen worden en claims die vragen om aanvullend onderzoek

✅ Op basis van verkregen informatie op de juiste wijze doorvragen en interviewtechnieken toepassen

✅ Zich bewust zijn van de onderliggende psychologie van bedrog, zowel vanuit de onderzoeker als de (mogelijke) fraudeur

✅ In interviews met vermoedelijke fraudeurs, de juiste indicatieve signalen van fraude herkennen

✅ Zich op een neutrale manier te positioneren die de ‘eerlijke klant’ niet voor het hoofd stoot

✅ Vermoedens van fraude op een onderbouwde manier bevestigen of ontkrachten en een onderbouwing formuleren van de bewijswaarde van de aanwezige signalen van bedrog

✅ Weergaven te maken van kenmerken van bedrog in identiteitsdocumenten en hun vindplaats

✅ Referentiebestanden vinden in online databases

 De volgende zaken komen aan bod:

✅ Echtheidskenmerken identiteitsdocumenten

✅ Valsheid in geschrifte herkennen

✅ Kenmerken van frauduleus handelen in verbale en non-verbale uitingen

✅ Omgaan met fraude-kenmerken in verbale en non-verbale uitingen van de fraudeur

✅ Kenmerken van de onderliggende psychologie van de fraudeur

✅ De invloed van de onderliggende psychologie van fraude op de onderzoeker

✅ Praktijkoefeningen aan de hand van casuïstiek en rollenspel met acteur

 

Incompany
Maximaal 10 deelnemers
Kosten docenten: €2997,-*
Kosten per deelnemer: €47,-

*Excl. BTW, reis- en verblijfskosten

Wat onze studenten zeggen:

Erg interessant en leerzaam, mede door zelf praktisch aan de slag te gaan.

Goede opleiding die direct toepasbaar is in mijn dagelijkse werkzaamheden.

Dhr. A. (Alex) van Duuren

Expert Identiteitsdocumenten

Dhr. Van Duuren heeft zijn expertise op het gebied van identiteitsdocumenten en reisdocumenten verkregen door zijn werkzaamheden als Fraude-expert en paspoort-specialist bij de ECID van de Koninklijke Marechaussee. Hierbij onderzocht hij geld, paspoorten en andere identiteitsdocumenten waarvan de authenticiteit discutabel werd verondersteld. Dhr. Van Duuren heeft alle cursussen op het gebied van identiteitsonderzoek, inclusief Expert-level, afgerond en voert nu als zelfstandig ondernemer onderzoeken uit. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van diverse innovatieve producten en diensten op het gebied van authenticiteitscontrole en biometrie. Hij is (inter-)nationaal een veel gevraagd spreker op zijn deskundigheidsgebied.

Drs. M. (Marnix) Willems

Trainer/Coach Interviewtechnieken

Drs. Willems is gespecialiseerd op het gebied fraude-interviews. Als trainer/coach leert hij mensen dagelijks hoe ze een goed gesprek kunnen voeren, waarbij de relatie met de geïnterviewde goed blijft en tegelijk op het scherpst van de snede wordt bevraagd indien dat nodig is. 
Drs. Willems begon zijn loopbaan bij de Universiteit Groningen. Daar was hij docent gespreks- en sociale vaardigheden. Vervolgens heeft hij als docent bij de Politieacademie verhoorspecialisten opgeleid. Sinds 2010 werkt hij zelfstandig en richt zich voornamelijk op training en coaching van fraudemedewerkers in de financiële sector en overheid.
Als oud-adviseur van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit heeft hij tevens ruime ervaring in het adviseren bij complexe recherchevraagstukken waarbij culturele achtergronden van betrokkenen een prominente rol spelen. 

Drs. K. (Koen) Koster

Klinisch psycholoog

Drs. Koster is als klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut verbonden aan Empower Psychotherapie en als deskundige voor Forensicon binnen het vakgebied forensische klinische psychologie inzetbaar. 
In zijn huidige en voormalige werkzaamheden als klinisch psycholoog, hoofd diagnostiek en behandelcoördinator bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag heeft hij ruime ervaring opgedaan, in het voeren van gesprekken en interviews, met cliënten met diverse psychiatrische aandoeningen. Cliënten die omwille van hun eigen belang bepaalde informatie proberen achter te houden dan wel mooier te doen lijken. 
Drs. Koster heeft als praktijkopleider en docent aan diverse universiteiten ruime ervaring in het doeltreffend en praktijkgericht overbrengen van theoretische kaders van de psychologie en het aanleren van competenties en vaardigheid om deze kennis toe te passen bij het signaleren van bedrog.

Dhr. M. (Marco) Bosmans

Forensisch Adviseur en Directeur Forensicon BV

Dhr. Bosmans is als DGA en forensisch adviseur verbonden aan Forensicon en werkt tevens als universitair docent Criminalistiek en Forensisch Onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Zijn uitgebreide onderwijservaring als docent, tutor en studieloopbaanbegeleider maken hem een toegankelijke begeleider in het onderwijs. 
Dhr. Bosmans werkt als forensisch adviseur dagelijks tussen de afzonderlijke belangen van de verschillende partijen in het werkveld van de waarheidsvinding. Het streven naar een verdere professionalisering van de (forensische) opsporing en een verhoging van de algemene bewijskwaliteit in de Nederlandse rechtspraak is zijn streven.

Praktische informatie

Incompany:

Voorafgaand overleg over uw specifieke wensen

Cursus afgestemd op uw behoeften en praktijk

Op een door u gekozen locatie

 

Inbegrepen:

Deskundige docenten, inclusief acteurs voor rollenspel
Uitgebreide documentatie
Voorbespreking omtrent leerdoelen
Follow-up vragenmogelijkheid na 7 of 14 dagen

PE punten:

Al uw deelnemers ontvangen na afloop van de cursus een Certificaat van Deelname.

Het NIVRE heeft 6 PE punten toegekend aan deze cursus.

Heeft u nog vragen over de cursus Signaleren van Fraude?

Aarzel niet! Stel vrijblijvend uw vraag over de 2-daagse cursus Signaleren van Fraude.