Onderzoek aan een anonieme brief

Wanneer je een anonieme brief ontvangt, kan dat erg verwarrend zijn. Vaak staan er beledigende, bedreigende of belastende teksten in een dergelijke brief. En als de ontvanger zou weten wie de verzender is, kan er met elkaar worden gesproken over de topics die in de brief worden behandeld.
Anonieme brieven zorgen voor verwarring, onrust en – in geval van bedreigingen – voor angst.

Ook al staat er geen afzender op vermeldt, toch kan onderzoek aan een anonieme brief veel aanwijzingen over de schrijver en/of verzender opleveren.

Soms is de inhoud van de brief belangrijk. De betekenis van de tekst in de brief kan soms al veel zeggen over de afzender. Ook kan de situatie van de ontvanger belangrijke aanwijzingen opleveren in de richting van de afzender van de brief.

In dit artikel beschrijf ik de forensische sporen die op een (anonieme) brief kunnen voorkomen.

DNA-sporen

DNA-sporen worden voornamelijk aangetroffen op de envelop. Onder de likrand van de envelop en de postzegel kunnen speekselresten worden gevonden die DNA bevatten. Sinds enkele jaren worden postzegels als een sticker geplakt en komt een likkand op een envelop niet meer voor. Omdat DNA een sterk identificerend spoor is, is het toch waardevol om te controleren op de aanwezigheid van DNA op de envelop.

Vingerafdrukken

Op papier blijven vingerafdrukken goed en lang bewaard. De vetten waaruit een vingerafdruk bestaat, trekken in de vezels van het papier en blijven daar achter als een vingerafdruk.
Naast de afdrukken van de afzender en de ontvanger van de brief zijn er op de envelop vaak ook vingerafdrukken van de postbode aanwezig.

Ook op de plakkant van de postzegel en op de plakrand van de envelop worden vaak vingerafdrukken aangetroffen die goed bewaard blijven. Bij het plakken van een postzegel komt de top van de vinger (bijna) altijd in aanraking met de plakkant van de postzegel. Vervolgens wordt de postzegel op de envelop geplakt en blijft de vingerafdruk bewaard op de onderzijde van de postzegel.

Handschriftanalyse

Wanneer een brief handgeschreven is, kan onderzoek worden uitgevoerd naar het handschrift. Ieder handschrift bevat unieke kenmerken, waar een schrijver mee geïdentificeerd kan worden.

Doordrukschrift

Wanneer een document wordt beschreven terwijl er een ander document onder ligt, kan er een doordruk van het schrift op het onderliggende document worden gevonden. Vooral wanneer een anonieme brief op een schrijfblok is geschreven, wordt vaak doordrukschrift aangetroffen. In sommige situaties kunnen namen, telefoonnummers of adressen worden teruggevonden in een doordruk op een anonieme brief.

Inktanalyse

Iedere pen bevat een unieke inkt. Zelfs pennen van dezelfde fabrikant kunnen verschillende inkten bevatten. Het productieproces en vulproces van inktpatronen van pennen, maakt dat er minieme verschillen aanwezig zijn in de chemische samenstelling van inkten. Met behulp van inktanalyse kan onderscheid worden gemaakt tussen inkten en kan in sommige gevallen een gebruikte pen worden gerelateerd aan geschreven tekst.

Printerkenmerken

Iedere printer bevat door slijtage unieke kenmerken. Met deze zogenoemde printerkenmerken kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende printers. Met behulp van het onderzoek naar printerkenmerken kan worden geïdentificeerd met welke printer een anonieme brief is geprint, of kan worden onderzocht of twee geprinte documenten van dezelfde printer afkomstig zijn.

Overige sporen

Op een anonieme brief en in een envelop kunnen ook nog andere sporen worden aangetroffen. Haren en vezels blijven overal achter. Ook kunnen bijvoorbeeld stukjes plakband of nietjes worden onderzocht.

Al deze forensische sporen kunnen aanwijzingen opleveren in de richting van de afzender van de brief. De identificerende sporen kunnen zelfs een sterk bewijs van betrokkenheid van een persoon aantonen. Samen met het tactisch onderzoek, kan met behulp van forensisch onderzoek veel informatie in een brief worden gevonden.