Criminalistiek en Forensisch Bewijs

Universitair docent

Incompany

Eerlijke prijs

Een inhoudelijke discussie over forensische sporen

Forensisch Onderzoek speelt een grote rol in de opsporing van strafbare feiten en de onderbouwing van schuld van de verdachte. Deze forensische bewijsmiddelen kunnen echter vaak worden bediscussieerd.

Ook u kunt het initiatief nemen voor een inhoudelijk discussie rondom forensisch bewijs.

U kunt in iedere zaak:

✓Herkennen wat de forensische bevindingen in een rapportage nu daadwerkelijk betekenen (en wat niet)

✓Herkennen of de conclusies tot een alternatieve hypothese kunnen leiden

✓Herkennen of contra- of aanvullend (forensisch) onderzoek meerwaarde kan hebben

✓Effectief forensisch onderzoek inzetten voor uw cliënt

✓Inhoudelijk disscussiëren over de waarde van forensisch bewijs

Forensisch bewijs gebruiken in de verdediging van iedere cliënt.

Aan het eind van de dag:

✅ Ben u op de hoogte van de (on)mogelijkheden van de forensische wetenschap

✅ Kent u de risico’s van forensische interpretaties

✅ Kunt u de waarde van conclusies de validiteit van theorieën (hypothesen) gebaseerd op forensisch deskundigheidsonderzoek inschatten

✅ Kent u de essenties van diverse forensische onderzoeksmethoden en de evaluatieprocedure van onderzoeksresultaten. U kunt de juistheid van onderzoeksvragen, “bias” risico’s en onjuiste interpretaties herkennen

✅ Kunt u eenduidige hypothesen en onderzoeksvragen formuleren voor criminalistisch onderzoek

✅ Kunt u de kans van proposities ‘on the fly’ inschatten

✅ Weet u welke referentiematerialen van belang zijn.

Incompany
Maximaal 10 deelnemers
Kosten docent: €1495,-*
Kosten per deelnemer: €25,-

*Excl. BTW, reis- en verblijfskosten

Forensische kennis inzetten zonder afhankelijkheid van een derde.
Na de cursus Criminalistiek en Forensisch Onderzoek kunt u het.

Wie is de docent van deze cursus?

De cursus wordt verzorgd door dhr. M.P.J. Bosmans, Forensisch Adviseur bij Forensicon en Universitair docent Criminalistiek aan de Universiteit Maastricht. Meer informatie over dhr. Bosmans kunt u hier lezen.

Hoeveel PO-punten krijg ik voor deze cursus?

Na afloop van de cursus ontvangt iedere deelnemer een ‘Bewijs van deelname’. Met dit bewijs van deelname kunt u PO-punten aanvragen bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De cursus omvat 7 effectieve leeruren.

Heeft u nog vragen over de opleiding Criminalistiek en Forensisch Onderzoek?

Aarzel niet! Stel vrijblijvend uw vraag over de cursus Criminalistiek en Forensisch Onderzoek.