De verschillende verschijningsvormen van fraude

Fraude is een term die we allemaal gebruiken. Iedere dag zijn er weer nieuwe berichten te vinden over gepleegde fraude en over preventieve maatregelen om fraude tegen te gaan.

Wat is fraude eigenlijk?

Er is geen duidelijke definitie van de term fraude. In het Wetboek van Strafrecht komt fraude niet voor (alleen in art. 273f Mensenhandel wordt de term gebruikt). Fraude kan worden geschaard onder het begrip bedrog. Ook al is bedrog een breder begrip dan fraude.

Bedrog

Fraude is een vorm van bedrog. Bedrog is eveneens een breed begrip, maar daar zijn wel duidelijker definities van. Grofweg kan worden gesteld dat sprake is van bedrog als een overeenkomst wordt aangegaan tussen twee (of meer) partijen, waarbij minimaal één van de partijen een verkeerde voorstelling van zaken heeft en dus de overeenkomst aangaat op basis van foutieve of onvolledige informatie.

Fraude is een containerbegrip. Er vallen veel verschillende zaken onder. Men kan spreken van fraude als sprake is van enkele elementen:

  • Er is sprake van een benadeelde
  • Er is sprake van (financieel) gewin
  • Er is sprake van opzet
  • Er is sprake van bedrog

Als een situatie voldoet aan deze vier elementen, vindt er fraude plaats. Maar ja, vervolgens zal alsnog verder moeten worden gezocht naar een strafbaar feit zodat vervolging ook plaats kan vinden. Om situaties te bundelen of categoriseren en een complexe situatie een naam te kunnen geven zijn er inmiddels veel vormen van fraude te onderscheiden.

Containerbegrip

Op basis van bovengenoemde elementen vallen veel zaken onder het begrip fraude. Hieronder vind je een voorzetje:

Acquisitiefraude
Belastingfraude
Bouwfraude
Btw-fraude
Copyfraude
Diploma- /cv-fraude
Examenfraude
Facturenfraude
Faillissementsfraude
Jaarrekeningfraude
Uitkeringsfraude
Verkiezingsfraude
Verzekeringsfraude
Voedselfraude
Wetenschapsfraude

Aanvullingen van lezers:

– Identiteitsfraude
– Zorgfraude
– Investeringsfraude
– Erfenisfraude
– Telemarketingfraude
– Recoveryfraude
– Relatiefraude
– Verzuimfraude
– Woonfraude
– AOV fraude
– Letselfraude

Vul de container

Wil jij me helpen om deze lijst verder aan te vullen? Hij is nog lang niet compleet…
Weet je nog meer vormen van fraude?  Zet ze dan hieronder in het reactievak. Zo maken we samen een complete lijst van een fraudevormen.

Samen naar de waarheid!
Cynthia